Innspillskonferanse - behovsvurdering

Helse Sør-Øst RHF har etablert en arbeidsgruppe med ansvar for å gjennomføre en behovsvurdering innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Behovsvurderingen vil ligge til grunn for en kommende anskaffelse av behandlingstilbud fra private virksomheter.

Det åpnes opp for deltakelse av inntil to personer fra hver virksomhet.

Fant du det du lette etter?