Nasjonalt Screeningprogram for Tarmkreft

Nasjonalt screeningprogram for tarmkreft starter opp med de første to pilotsykehusene 1. mai 2022 og vil bli innført over hele landet innen sommeren 2023.

Det inviteres nå til et nasjonalt møte for å informere om status for screeningprogrammet og om den praktiske gjennomføringen.

Målgruppen er leger, sykepleiere, sekretærer og administrativt personell på helseforetakene som blir direkte involvert i gjennomføring av screeningprogrammet.


Full skjerm


Fant du det du lette etter?