Bedre praksisstudier for sykepleiestudenter

Det er behov for å bedre kvaliteten og få en mer ensartet gjennomføring av praksisstudiene for bachelorstudentene i sykepleie. Derfor etablerer Norsk Sykepleierforbund og Helse Sør-Øst RHF et felles prosjekt.

Sykepleier med munnbind
Tilbakemeldinger fra studenter og utdanningsinstitusjoner viser at praksisstudiene har varierende kvalitet. 

–Det er viktig at vi sørger for bedre kvalitet i praksisstudiene for sykepleiestudenter. Vi har ansvar for at læringsutbyttet blir godt og i tråd med tjenestens behov. Det er derfor bra at vi nå kommer i gang med dette prosjektet og vi er spesielt glade for at Norsk Sykepleierforbund er med, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 

-Dette er et viktig samarbeidsprosjekt jeg har sett frem til få på plass, sier Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder Norsk Sykepleierforbund. - Gode praksisstudier krever kunnskapsbaserte løsninger, riktige rammebetingelser og tydelig forankring i ledelsen av helsetjenetesten. Dette vil være et viktig steg i å ta utdanningsansvaret som spesialisthelsetjenesten har på alvor. Vi ser frem til å samarbeidet både med Helse Sør-Øst, foretakene og universitetet og høgskoler.


Det er behov for å se på organisering, ansvarsforhold, informasjon om læringsutbytte for studentene, veilederkompetanse og avsatt tid til veiledning.

Prosjektet organiseres med en styringsgruppe med deltakere fra Helse Sør-Øst RHF, Norsk Sykepleierforbund, Vestre Viken HF, Sørlandet sykehus HF og Sykehuset Østfold HF, samt samarbeidende utdanningsinstitusjoner og konserntillitsvalgt.

Helse Sør-Øst RHF vil utpeke prosjektleder for prosjektet. Prosjektleder har ansvar for å lede forarbeidet og å følge opp gjennomføringen i de tre aktuelle helseforetakene. Prosjektleder leder en arbeidsgruppe som består av representanter fra alle de deltagende helseforetakene.