Informasjon til avtalespesialister

Vi opplever at mange avtalespesialister har spørsmål rundt koronasituasjonen og har derfor opprettet denne siden for å samle informasjon til dere.

Personlig beskyttelsesutstyr er et viktig tiltak for å hindre smittespredning av CoVid-19. For å ha ønsket effekt må det  benyttes på riktig måte og til rett tid. 


Informasjonsmateriell

Se plakater og informasjonsmateriell på helsedirektoratets sider

Videokonsultasjon

Kom i gang med videokonsultasjon

Smittevern

  •  Vurder behovet for oppdatert informasjon til pasientene på nettsidene og på inngangsdøra til praksisen.
  • Be pasientene vaske hendene med varmt vann og såpe før de kommer inn til behandler, og ha ev. lett tilgjengelig hand-desinfeksjon på venterom og behandlingsrom (OBS Hånddesinfeksjon er mangelvare).
  • Pasienter som har symptomer på luftveissykdom skal ikke møte til time og må informeres om dette (SMS, telefon samme dag, brev, annet).
  • Pasienter som har vært på reise utenfor Norden de siste to ukene, eller som har hatt kontakt med smittet eller mistenkt smittete personer de siste to ukene, skal ikke møte til time og må informeres om dette (skal være i karantene).
  • Pasienter som har tydelige symptomer på øvre luftveissykdom, bør få utdelt munnbind dersom de allikevel møter opp på venterommet og det blir vurdert at de skal tas imot. Vanlige kirurgiske munnbind er tilstrekkelig, poenget er at det reduserer faren for å smitte andre i vesentlig grad.
  • Forsøk å organisere driften slik at det er så få pasienter som mulig på venterommet samtidig.

Smittevernutstyr

Smittevernutstyr vil sannsynligvis være en begrensende faktor for økning av elektiv aktivitet både i helseforetakene og i avtalepraksis. Helse Sør-Øst RHF viser til tidligere utsendt informasjonsbrev-3 av 3. april 2020.

Dere oppfordres til å skaffe nødvendig smittevernutstyr via ordinære kanaler eller andre seriøse tilbydere på det private salgsmarkedet. Hvis det ikke er mulig å skaffe påkrevet smittevernutstyr på denne måten, kan dere, jf. informasjonsbrev 3, kontakte avdelingsledelsen ved helseforetaket dere har samarbeidsavtale med.

Leveransene av smittevernutstyr er uforutsigbare, og lagrene er begrensede, slik at det fortsatt er svært viktig med en felles forståelse for indikasjon og bruk av utstyret, samt hvilke pasientgrupper som skal prioriteres. Helse Sør-Øst RHF viser til Folkehelseinstituttets nasjonale råd for bruk avpersonlig smittevernutstyr.

Regionalt senterfor smittevern i Helse Sør-Øst har samlet informasjon om smittevernprosedyrer. Her finner dere flere nyttige videoer, blant annet om bruken av smittevernutstyr under koronapandemien.


Vi mottar fortsatt en del spørsmål om smittevernutstyr via ulike kanaler inn til Helse Sør-Øst RHF. Vi ber om at dere retter henvendelsene direkte til helseforetaket. Har dere problemer med å oppnå kontakt med helseforetaket, vennligst gi beskjed til gro.vik.knutsen@helse-sorost.no

Informasjon sendt ut fra Helse Sør-Øst RHF

Informasjon 26. mars 2021

Informasjon 23. februar 2021

Informasjon 25. januar 2021


Informasjon 22. april 2020


Informasjon 3. april 2020


Informasjon 18. mars 2020

Informasjon 13. mars 2020

Informasjon sendt ut fra Legeforeningen

Informasjonsbrev 2. april 2020 Informasjonsbrev fra styret 2020 Informasjonsbrev 27. mars 2020 Informasjonsbrev 25. mars 2020 Informasjonsbrev 20. mars 2020 Informasjonsbrev 17. mars 2020 Legeforeningen ved PSL 12. mars 2020

Informasjon sendt ut fra Norsk psykologforening

Norsk psykologforening 13. mars 2020

Anbefalinger fra fagmedisinske foreninger om prioritering i forbindelse med Covid19-pandemi

Smittespredning ved ØNH-prosedyrer Norsk forening for otorhinolaryngologi Til landets øyeavdelinger og avtalespesialister

Sentrale skriv om regelverk under Covid-19 pandemien

Koding i spesialisthelsetjenesten ved mistenkt eller påvist Covid-19 Informasjon om midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen Praktisering av regelverk om individuell plan, koordinator og koordinering


Fant du det du lette etter?