Cathrine M. Lofthus fratrer som administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF

Cathrine M. Lofthus er i dag utnevnt av Kongen i statsråd som departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet. - Vi takker for en solid innsats som administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, sier styreleder Svein I. Gjedrem.

Cathrine M. Lofthus
Cathrine M. Lofthus har vært administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF siden 2015. 

Helse Sør-Øst har ansvar for spesialisthelsetjenester til halvparten av Norges befolkning. 

- Cathrine M. Lofthus har ledet dette arbeidet på en fremragende måte. Med stor arbeidskapasitet har hun fulgt opp helseforetak og sykehus og sørget for fremdrift i store utviklingsprosjekter, sier styreleder Svein I. Gjedrem.

- Hun har en entusiasme og dedikasjon til spesialisthelsetjenesten som vi virkelig kommer til å savne. Samtidig ser vi fram til å samarbeide med henne i hennes nye stilling som øverste embetsperson i helsenorge, sier Gjedrem


Styret i Helse Sør-Øst RHF har i dag konstituert Jan Frich som administrerende direktør. Det vil bli satt i gang en prosess for rekruttering av ny administrerende direktør. Styret har oppnevnt et eget ansettelsesutvalg i dagens styremøte.