Dataangrep mot Sykehuset Innlandet

Sykehuset Innlandet HF og Sykehuspartner HF har på sine nettsider lagt ut sak med informasjon om dataangrep mot Sykehuset Innlandet HF.

Illustrasjon: Shutterstock
Illustrasjon: Shutterstock
Dataangrep mot Sykehuset Innlandet HF (www.sykehuset-innlandet.no)

Dette er en alvorlig informasjonssikkerhetshendelse og Helse Sør-Øst RHF følger opp arbeidet både i Sykehuset Innlandet HF og Sykehuspartner HF. Vi vektlegger også samarbeid med sikkerhetsfunksjonene HelseCERT (Norsk Helsenett SF) og NorCERT (Nasjonal sikkerhetsmyndighet). Hendelsen viser viktigheten av kontinuerlig arbeid med personvern og informasjonssikkerhet, sier konserndirektør Atle Brynestad i Helse Sør-Øst RHF.