«Det finnes hjelp» – et nytt og viktig tilbud

Folk som står i fare for å begå overgrep mot barn eller som har seksuell interesse for barn skal nå få bedre hjelp. Tirsdag 1. september åpnet lavterskeltjenesten Det finnes hjelp ved Oslo universitetssykehus.

Foto: Anders Bayer/Anne Martha B. Tvedt
Foto: Anders Bayer/Anne Martha B. Tvedt

Tjenesten består både av en digital tjeneste der brukeren kan chatte med rådgiverne uten å oppgi hvem han/hun er og et behandlingstilbud i poliklinikk. Også flere andre steder i landet etableres tilsvarende behandlingstilbud.

- Det er bra at vi nå får en lavterskeltjeneste som skal gjøre det enklere å søke hjelp. Tjenesten er etablert i samarbeid med fagmiljøer både nasjonalt og internasjonalt, og målet er at vi med dette kan forebygge seksuelle overgrep mot barn, sier avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF Cecilie Skule.

Les mer på Oslo universitetssykehus' nettside