Dialog med kommunene om ny sykehusstruktur i Innlandet

Helse Sør-Øst gjennomfører denne uken møter med kommunene i Innlandet om fremtidig sykehusstruktur. På grunn av smittesituasjonen avholdes møtene digitalt.

Kommunene i Innlandet er sentrale samarbeidspartnere i videreutviklingen av Sykehuset Innlandet. Helse Sør-Øst RHF ønsker dialog med og innspill fra kommunene som ledd i den videre saksbehandlingen av ny sykehusstruktur og før det tas stilling til endelig tidsplan for beslutningsprosessen. Derfor gjennomføres det onsdag og fredag denne uken møter både direkte med vertskommunene for dagens sykehus og regionalt med kommuner i de ulike helsefellesskapene i Innlandet.

-Det er mange som blir berørt av de endringene som er foreslått, og vi vil lytte til alle stemmer i debatten før vi skal legge frem en beslutningssak for styret, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

Invitasjonene til møter er sendt til ordfører, som kan vurdere om kommunedirektør/rådmann også skal representere kommunen på møtet. Fra Helse Sør-Øst RHF vil styreleder og administrerende direktør møte. I tillegg møter styreleder og administrerende direktør i Sykehuset Innlandet HF.

Møtene markerer oppstart av en høringsperiode der kommunene i opptaksområdet for Sykehuset Innlandet inviteres til å gi en skriftlig tilbakemelding på prosjektrapporten og samfunnsanalysen som er utarbeidet som del av utredningen av ny sykehusstruktur i Innlandet. Dette er en åpen høring, der også andre som ønsker å gi innspill har anledning til det. Mer informasjon om høringen kommer snart.

I etterkant av møteseriene onsdag og fredag vil ledelsen i Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst RHF være tilgjengelige for media.