Digitalisering - for bedre helsetjenester

De siste tiårene er det innført et stort antall IKT-løsninger i helsetjenesten. I økende grad registreres informasjonen digitalt i stedet for på papir. Innen mange fagområder er arbeidsmåter radikalt endret og tjenestene forbedret. Ett eksempel er radiologi hvor man arbeider med digitale bilder. Teknologi har gått fra å være et støtteområde til å bli en sentral og integrert del av tjenestene.

​Les hele kronikken av Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF: 

Overlegen Digital - Norsk Overlegeforening