Forskningsmidler til ikke-universitetssykehus for 2022

Helse Sør-Øst RHF utlyser midler til nye flerårige forskningsprosjekter ved ikke-universitetssykehus i regionen.

Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt å videreføre den strategiske avsetningen av forskningsmidler til styrking av forskningen ved ikke-universitetssykehusene i regionen (jf. sak 025-2021). For hele prosjektperioden vil den samlede rammen for utlysningen være rundt 21 mill. kroner. I år er det mulig å søke om støtte til enten en vitenskapelig stilling eller drift. Hvert helseforetak/sykehus kan sende inn inntil 2 søknader hver. 

Søknadsfrist er torsdag 20. mai 2021 kl. 16.00.

Det er sjuende gangen det utlyses forskningsmidler forbeholdt ikke-universitetssykehusene. I løpet av de siste årene har det blant annet blitt tildelt forskningsmidler til 17 forskerstipend, 4 postdoktorstipend og 17 doktorgradsstipend fordelt på 9 helseforetak/sykehus. Dette har bidratt til økt forskningskompetanse og oppbygging av mer robuste forskningsmiljøer innen mange ulike fagområder, eksempelvis ALS, atrieflimmer, medfødte russkader hos barn, depresjoner, epilepsi, fedmekirurgi, kneprotesekirurgi, tarmsykdommer, inflammatoriske leddsykdommer, ryggmargsskader og demens.