Glad for at helsepersonell prioriteres

Det er besluttet at Folkehelseinstituttet skal sette av vaksiner til å vaksinere 15 000 ansatte i spesialisthelsetjenesten. Dette tilsvarer 30 000 vaksinedoser.

​Prioritet vil gis til helsepersonell innen intensiv- og akuttfunksjoner og regionale funksjoner, samt enkelte analysefunksjoner og andre kritiske funksjoner ut fra lokale vurderinger.

- Jeg er glad for denne beslutningen, og mener det er riktig at helsepersonell prioriteres. Dette dreier seg om tjenester med personell som er vanskelig å erstatte hvis de havner i isolasjon eller karantene, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus

Vaksinene leveres i uke 2, 3, 5 og 6 og blir fordelt til regionene ut fra befolkningsansvar. Vaksinene utleveres fra sykehusapotekene til utpekte kontaktpersoner ved det enkelte sykehus og alt engangsutstyr som er nødvendig for å gjennomføre vaksineringen følger med.