Godkjenner prosjektinnramming for nytt akuttbygg i Kristiansand

Styret i Helse Sør-Øst RHF har i sitt møte 22.4. 2021 godkjent oppstart av prosjektinnramming for akuttbygg Kristiansand ved Sørlandet sykehus HF. Det legges til grunn en økonomisk planleggingsramme på 1,0 milliarder kroner. Prosjektinnramming er den første planleggingsfasen i et byggeprosjekt.

​- Det er langt frem til byggestart, men det betyr at vi, sammen med Sørlandet sykehus, har god tid til å planlegge prosjektet, sier styreleder i Helse Sør-Øst RHF, Svein I. Gjedrem. 

- Nytt bygg for psykisk helsevern i Kristiansand er under bygging nå. Vi får derfor en viktig opprusting av Sørlandet sykehus.

Utviklingsplanen for Sørlandet sykehus HF peker på behovet for en utvidelse av kapasiteten for somatiske akutt- og intensivfunksjoner i Kristiansand. Akuttmottak og intensivenhet er i dag i trange og uhensiktsmessige lokaler. Det er ikke mulig å løse kapasitetsbehovet i nåværende bygningsmasse.
Foretakets utviklingsplan peker også på andre behov for arealutvidelse, der akuttbygg har fått høyeste prioritet.
Prosjektinnrammingen gir ingen nye føringer på funksjonsfordeling mellom de tre sykehusene ved Sørlandet sykehus HF. Prosjektet skal løse utfordringer i opptaksområdet til sykehuset i Kristiansand. 

Beskrive og avgrense alternativer

Prosjektinnrammingen skal beskrive og avgrense hvilke alternativer som skal utredes i konseptfasen. Man skal vurdere om behovene best løses ved ett nytt bygg, flere bygg eller en kombinasjon av nybygg og ombygging av andre arealer. 

Virksomhetsinnholdet omfatter mottaks-, intensiv- og intermediærfunksjoner for sykehuset i Kristiansand.

Styresak SSHF (PDF)