Helse Sør-Øst RHF i gul beredskap

Det har vært et jordras i Gjerdrum i Viken fylke ca. kl. 04 i natt. Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus er i beredskap og kan til sammen ta i mot opptil 20 traumepasienter samtidig.

​En multitraumepasient er tatt i mot ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, og fem nedkjølte pasienter er tatt i mot ved Akershus universitetssykehus på Nordbyhagen. I tillegg er to pasienter tatt i mot ved Akershus universitetssykehus, Kongsvinger. Videre har Sykehuset Innlandet og Sykehuset Østfold også vært i beredskap og kan mobilisere ved behov.

Helse Sør-Øst RHF har også satt beredskap og har delegert koordinerende AMK-funksjon til AMK ved Oslo universitetssykehus. Denne AMK-sentralen betjener Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus og vil sørge for koordinering av ambulanseressursene i regionen og fordeling av pasienter mellom sykehusene. Ambulanser fra Oslo universitetssykehus er på skadestedet. Ambulanser fra Sykehuset Innlandet og Sykehuset Østfold har vært på skadestedet i morgentimene.

Helse Sør-Øst RHF har koordinerende beredskapsansvar og det er avholdt statusmøter med Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Sykehuset Østfold og Sykehuset Innlandet.

Akutte hjerneslagpasienter som tilhører Akershus universitetssykehus vil i dag mottas ved Oslo universitetssykehus og Oslo universitetssykehus vil fordele akutte hjerteinfarktpasienter mellom Rikshospitalet og Ullevål slik at det er god kapasiteten ved traumemottaket på Ullevål.

For øvrig er det viktig å påpeke at alle pasienter skal ta kontakt med helsetjenesten på vanlig måte.