Helse Sør-Øst RHF innfører to meters avstandskrav

Med bakgrunn i det økende smittetrykket i Oslo, Viken og Vestfold, innføres det nå et to meters avstandskrav i Helse Sør-Øst RHFs lokaler.

For de kommunene som er omfattet av Covid-19 forskriftens kapittel 5A – kommuner med særlig høyt tiltaksnivå, er regjeringens anbefaling at det bør holdes to meters avstand i møte med andre personer. Dette gjelder blant annet alle kommunene i Viken fylke og kommuner i Vestfold og Telemark. 

Oslo kommune har en egen forskrift og egne anbefalinger, og anbefaling om to meters avstand gjelder bare i butikker og kjøpesenter. 
 
I Helse Sør-Øst RHF arbeider det ansatte som er bosatt i flere forskjellige kommuner med ulike forskrifter og anbefalinger. Det generelle rådet ved opphold i andre kommuner, er at man følger de råd som gjelder i egen bostedskommune, med mindre reglene er strengere i den kommunen man oppholder seg i. 
 
For å ha like regler for alle ansatte i Helse Sør-Øst RHF, innføres det fra mandag 21. mars et to meters avstandskrav i alle lokaler som tilhører Helse Sør-Øst RHF.