Helse Sør-Øst RHF utlyser midler til forskningsbasert innovasjon

Helse Sør-Øst RHF lyser nå ut inntil 5 millioner kroner til forskningsbasert innovasjon i en åpen konkurranse. Prosjektleder må være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak i regionen eller et privat, ideelt sykehus som har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF.

Søknadsfrist er 3. september kl. 16.