Endringer i pågående prosjekter

Forskningsprosjekter finansiert av Helse Sør-Øst RHF skal gjennomføres i samsvar med prosjektbeskrivelse, aktivitetsplan og budsjett i opprinnelig søknad. Hvis det oppstår behov for endringer i prosjektet, må prosjektleder melde inn dette skriftlig til Helse Sør-Øst RHF fortløpende.

​Skjema for endringer i pågående forskningsprosjekter  
Utfylt skjema skal sendes til forskningsmidler@helse-sorost.no 
 

Generelle betingelser ​​for forskningsprosjekter

Helse Sør-Øst RHF justerer jevnlig de generelle betingelsene for forskningsprosjekter. De generelle betingelsene som gjaldt fra oppstart av prosjektet vil gjelde for hele prosjektperioden. Under er det satt inn lenke til nåværende og tidligere versjoner av våre generelle betingelser.

Forskningsprosjekter og -tiltak finansiert av Helse Sør-Øst RHF - generelle betingelser for prosjekter som har fått tildelt midler etter 1 (PDF) 

Forskningsprosjekter og –tiltak finansiert av Helse Sør-Øst RHF – generelle betingelser for prosjekter som har fått tildelt midler i 2020 (PDF)

Forskningsprosjekter og –tiltak finansiert av Helse Sør-Øst RHF – generelle betingelser for prosjekter som fikk tildelt midler før 31. desembe​​r 2019 (PDF)


Søknad om endring - når kan ​​​du forvente svar:

Søknader behandles vanligvis fortløpende, men det må påregnes lengre behandlingstid i noen perioder.


Fant du det du lette etter?