Endringer i pågående prosjekter

Forskningsprosjekter finansiert av Helse Sør-Øst RHF skal gjennomføres i samsvar med prosjektbeskrivelse, aktivitetsplan og budsjett i opprinnelig søknad. Hvis det oppstår behov for endringer i prosjektet, må prosjektleder melde inn dette skriftlig til Helse Sør-Øst RHF fortløpende.

​Skjema for endringer i pågående forskningsprosjekter finner du her.  Utfylt skjema skal sendes til forskningsmidler@helse-sorost.no 
 
Generelle betingelser for forskningsprosjekter
Helse Sør-Øst RHF justerer jevnlig de generelle betingelsene for forskningsprosjekter. De generelle betingelsene som gjaldt fra oppstart av prosjektet vil gjelde for hele prosjektperioden. Under er det satt inn lenke til nåværende og tidligere versjoner av våre generelle betingelser.

Forskningsprosjekter og -tiltak finansiert av Helse Sør-Øst RHF - generelle betingelse for prosjekter som har fått tildelt midler etter 1. januar 2021 (PDF)

Forskningsprosjekter og –tiltak finansiert av Helse Sør-Øst RHF – generelle betingelser for prosjekter som har fått tildelt midler i 2020.(PDF)

Forskningsprosjekter og –tiltak finansiert av Helse Sør-Øst RHF – generelle betingelser for prosjekter som fikk tildelt midler før 31. desember 2019.(PDF)


Søknad om endring - når kan du forvente svar:

Søknader behandles vanligvis fortløpende, men det må påregnes lengre behandlingstid i noen perioder.


Fant du det du lette etter?