Høring - regional utviklingsplan 2040

Regional utviklingsplan er Helse Sør-Øst RHFs overordnede strategi. Den sendes nå på høring fram til 30. september. Alle som ønsker kan komme med innspill.  Kommuner i region Helse Sør-Øst, pasientorganisasjoner, fagorganisasjoner, helseforetakene og private ideelle sykehus og kommersielle virksomheter er spesielt invitert inn i høringen. 

Bilde av planen

- Regional utviklingsplan skal sette retning for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i vår region. Vi vil gjerne ha innspill på hvordan vi kan gjøre den bedre, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

Regional utviklingsplan 2040 er organisert i to likeverdige deler. Den første delen beskriver trender og forslag til seks satsingsområder.Regional utviklingsplan del 2
​​​De
l to av planen omtaler rammer og forutsetninger for å lykkes med satsingsområdene beskrevet i del en. Dette omfatter blant annet bemanningsmessige og faglige rammer, læring fra pandemien, informasjonssikkerhet, framskrivinger, eiendom og økonomi.
Planen skal godkjennes av styret i Helse Sør-Øst RHF i november 2022. 

Om hør​​ingen 

Høringsuttalelser sendes til postmottak@helse-sorost.no og merkes «Høringsuttalelse Regional utviklingsplan 2040». 


Høringsin​​​stanser

Disse er direkte invitert til å avgi høringssvar​, men alle er velkomne til å uttale seg

Høringss​var

Høringsvar legges fortløpende ut på våre nettsider
​​


Regional utviklingsplan 2035​​​SLIK JOBBER VI MED Å UTVIKLE FREMTIDENS BEHANDLINGSTJENESTE

Fant du det du lette etter?