Inviterer til dialog og innspill om ny sykehusstruktur i Innlandet

Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Innlandet HF ønsker videre dialog med kommunene i Innlandet om videreutviklingen av sykehusene i fylket. Det er nå sendt invitasjon til alle ordførerne til møter i slutten av januar.

​- Kommunene i Innlandet er sentrale samarbeidspartnere i videreutviklingen av Sykehuset Innlandet. Vi ønsker dialog med og innspill fra kommunene som ledd i den videre saksbehandlingen av ny sykehusstruktur og før det tas stilling til endelig tidsplan for beslutningsprosessen, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

Kommunene er invitert til å delta på møter 27. og 29. januar. Det inviteres til møter både med vertskommunene og med kommuner i de ulike regionene i Innlandet. For møter med kommunene i regionene i fylket er det tatt utgangspunkt i forslag til helsefellesskap i Innlandet. Her er oversikt over møtene det er lagt opp til.

Fra Helse Sør-Øst RHF vil styreleder og administrerende direktør møte. I tillegg møter styreleder og administrerende direktør i Sykehuset Innlandet HF.

Det ble avholdt en tilsvarende møteserie med vertskommunene i Innlandet høsten 2020. Videre ga styreleder og administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF en orientering til kommuner i fylket under KS Innlandet sin Høstkonferanse 15. oktober 2020.