To år med pandemi

Den 31. desember 2019 noterer verdens helseorganisasjon (WHO) at et sykehus i Wuhan i Kina har meldt om et tilfelle av en «viruslungebetennelse». 

30. januar 2020 erklærte WHO at utbruddet av koronaviruset i Kina representerte en internasjonal folkehelsekrise. I sykehusene ble det raskt mobilisert for å kunne håndtere en pandemi. I mars 2022 har landet vært rammet av koronapandemien i to år. Sykehusene har spilt en sentral rolle. 


​​

To år med pandemi

 1. Stor innsats i 2 år

  Vi har vært rammet av koronapandemien i to år. Sykehusene våre har spilt en sentral rolle, og de ansatte har lagt ned en betydelig innsats for å yte helsehjelp og begrense smitte.

  15 sykehusansatte som har jobbet under pandemien
  Her er historien til 15 sykehusansatte som har jobbet under pandemien
 2. OUS går ut av rollen med å koordinere intensivkapasitet i regionen

  11.03.2022

 3. Sykehusene får 400 millioner kroner i koronakompensasjon for andre halvår av 2021

  10.02.2022 - Helse Sør-Øst RHF dekker av sine reserver store deler av den økonomiske belastningen koronaen har påført helseforetak og sykehus i andre halvår av 2021. Om lag halvparten av tildelingen går til sykehus som har hatt ekstra store utgifter i forbindelse med testaktivitet. Tildelingen går både til helseforetak og ideelle sykehus.

  Nettsak
 4. Høyere aktivitet ved sykehusene

  27.01.2022 - Det er færre koronasmittede som blir alvorlig syke og trenger intensivbehandling. Sykehusene i Helse Sør-Øst øker derfor den planlagte aktiviteten. Det betyr at flere pasienter får tilbud om operasjon og annen behandling.

  Nettsak
 5. Planer for opptrapping av intensivkapasitet i Helse Sør-Øst

  08.01.2022 - Helseforetakene i Helse Sør-Øst har oppdatert planene for å kunne håndtere en bølge av alvorlig syke med covid-19 de neste månedene. 

  Ansatte med koronapasient
  Nettsak
 6. Nyutdannede intensivsykepleiere klare for jobb

  30.12.2021 - Siden pandemien startet vinteren 2020 har rundt 200 sykepleiere i Helse Sør-Øst startet utdanning innen intensivsykepleie. Fra nyttår er rundt 55 av disse ferdig utdannet og klare for jobb. Til sommeren er nye 80 intensivsykepleiere klare.

  Nettsak
 7. Starter utredning av fremtidig behov for intensivkapasietet

  20.12.2021 - Nå starter arbeidet med å utrede det fremtidig behovet for intensivkapasitet nasjonalt og i Helse Sør-Øst. I følge tall fra OECD er Norge det landet i Europa med høyest dekning av leger og sykepleiere per innbygger, men det har lenge vært en erkjennelse at intensivkapasiteten er for lav i sykehusene.  

  Nettsak
 8. Skjerpet beredskap ved sykehusene

  20.12.2021 - Alle helseforetakene i Helse Sør-Øst med unntak av Sunnaas sykehus er i beredskap, og flere av dem justerte opp beredskapsnivået mot slutten av forrige uke. – Situasjonen er utfordrende, men det er lagt planer for sykehusene gjennom jula, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

  Nettsak
 9. Nesten alle sykehusansatte er vaksinert

  17.12.2021 - Ved sykehusene i Helse Sør-Øst er nesten alle ansatte fullvaksinert. Over halvparten av de ansatte er også vaksinert med tredje dose, og denne andelen øker for hver dag. – Dette gir trygghet for både pasienter og ansatte, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

  Nettsak
 10. Færre blir operert ved sykehusene

  15.12.2021 - Sykehusene i Helse Sør-Øst opererer færre pasienter. Da kan de frigjøre kapasitet til å håndtere et økt antall koronapasienter som trenger intensiv behandling.

  Nettsak
 11. Flertallet av de sykeste er ikke vaksinert

  14.12.2021 - Åtte prosent av befolkningen er ikke vaksinert mot covid-19. Likevel utgjør denne gruppen over halvparten av de sykeste koronapasientene på sykehusene i Helse Sør-Øst.

  Nettsak
 12. Forstår at mange ansatte har det tøft

  12.12.2021 - Belastningen på de ansatte ved sykehusene har vært stor i snart to år. – Jeg skjønner at mange er slitne, og jeg forstår den frustrasjonen som kommer frem, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

  Nettsak
 13. Sykehusene har gode beredskapsplaner

  09.12.21 - De fleste sykehusene i Helse Sør-Øst er i beredskap, og de følger de beredskapsplanene de har laget for pandemien. – For å redusere det samlede presset på helsetjenesten, var det nødvendig å iverksette tiltak i samfunnet, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

  Nettsak
 14. Helse Sør-Øst RHF tilbake i grønn beredskap

  26.11.2021

 15. Tett samarbeid mellom sykehusene i Helse Sør-Øst

  24.11.21 - Sykehusene i Helse Sør-Øst har stor pågang av pasienter, og dermed høyt belegg. – Vi har jevnlige statusmøter med sykehusene, og det er et godt samarbeid i regionen, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

  Nettsak
 16. Ansatte på sykehusene får tredje dose

  11.11.21 - Sykehusene i Helse Sør-Øst får 28 250 oppfriskningsdoser med koronavaksine. Dosene skal tilbys helsepersonell som har tett kontakt med pasienter med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19.

  Nettsak
 17. Følger situasjonen nøye

  04.11.21 - Det er tett dialog mellom sykehusene i Helse Sør-Øst om pasientbelegg og tiltak. – Situasjonen er utfordrende ved flere sykehus, og det er derfor viktig at vi samarbeider godt, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

  Nettsak
 18. Oppfølging av pasienter med senfølger etter covid-19

  12.07.21 - Pasienter som blir henvist til sykehus med senfølger etter covid-19 skal få behandling og rehabilitering tilpasset sine behov. Sunnaas sykehus og Sykehuset i Vestfold har fått et særlig ansvar som regionale senfølgeklinikker for covid-19. Dette framgår av oppdragsbrev som nylig er sendt til helseforetak og sykehus i regionen.

  Nettsak
 19. Styrking av psykiske helsetjenester til barn og unge

  02.07.2021 - Tilleggsbevilgninger og ekstraordinære tiltak skal bidra til å møte økte behov for psykiske helsetjenester blant barn og unge. 1. juli fordelte styret i Helse Sør-Øst RHF nær 81 millioner kroner for å styrke tilbudet til barn og unge i regionen.

  Nettsak
 20. Helse Sør-Øst går ut av beredskap

  11.06.21 - Etter ett år og tre måneder har Helse Sør-Øst RHF besluttet å gå ut av beredskap fra 11. juni. Helse Sør-Øst RHF vil fortsatt ha oppmerksomhet om utstyrssituasjonen og testkapasiteten og vil følge driftssituasjonen i sykehusene nøye.

  Nettsak
 21. Kjøp av koronaanalyser fra private laboratorier

  31.05.21 - Helse Sør-Øst RHF har inngått tilleggsavtaler med de private laboratoriene Fürst og Unilabs om kjøp av SARS-CoV-2 analyser. 

  Nettsak
 22. To tredjedeler av sykehusansatte i Helse Sør-Øst vaksinert

  07.05.21 - En gjennomgang av vaksinasjonsdekningen i sykehusene i vår region viser at to tredjedeler av de ansatte nå er vaksinert med første dose. 84 prosent av alle sykepleiere og leger har fått vaksine.

  Ansatt med munnbind
  Nettsak
 23. Viktig bistand fra andre helseregioner

  16.04.21 - Sykehusene i Helse Sør-Øst har de siste ukene hatt mange innlagte covid-19-pasienter. Det største presset har vært på helseforetakene i det sentrale østlandsområdet generelt og Akershus universitetssykehus spesielt.

  Nettsak
 24. Flere nye vaksinedoser til helsepersonell

  20.03.21 - Helse Sør-Øst får i uke 12 totalt 13.400 ekstra doser som skal brukes til vaksinering av helsepersonell i sykehusene i regionen. I denne runden får regionen tildelt Moderna-vaksiner og disse distribueres til sykehusene mandag 22. mars. Vaksineringen starter tirsdag 23. mars. 

  Nettsak
 25. Vurderer mulige bivirkninger av vaksine

  14.03.21 - Legemiddelverket har mottatt meldinger om blodpropp og blødninger hos yngre etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen.

  Nettsak
 26. Ett år med pandemi

  Når vi skriver mars 2021 ser vi at pandemien ennå ikke er over. Situasjonen er likevel under bedre kontroll enn den var i mars i fjor. Det er kommet vaksiner og sammenliknet med mange andre land har Norge en godt utrustet helsetjeneste. Helsetjenesten har også tilegnet seg viktig kunnskap som har betydning for videre håndtering av pandemien.

  Nettsak
 27. Intensivsituasjonen i Helse Sør-Øst

  Med økende koronasmitte og et økt antall pasienter med covid-19 vil det være flere som er i behov av intensivbehandling. Det er laget trinnvise planer for å øke kapasitet og for å utnytte de samlede ressursene i regionen best mulig.

  Nettsak
 28. Smitten øker

  02.02.21 - I februar blir det bekreftet spredning av den engelske mutasjonen av koronaviruset i Halden og Sarpsborg. Dette sprer seg raskt til andre deler av regionen og til resten av landet. Smittetallene øker, noen steder kraftig, men uten at dette gir seg utslag i en større økning av antall sykehusinnleggelser og pasienter med behov for respiratorbehandling.

  Nyhetssak
 29. Vaksinering av helsepersonell mot covid-19

  24.01.21 - De første koronavaksinene kommer til Norge 26. desember 2020 og vaksineringen starter. Myndighetenes strategi er å vaksinere risikogrupper i befolkningen først, men et lite antall doser er tildelt spesialisthelsetjenesten for at kritiske tjenester skal kunne opprettholdes.

 30. Sykehuspartner utvikler løsning for rapportering av svar på covid-19 hurtigtest

  27.11.2020 - Det tas i bruk covid-19 hurtigtester i Norge fra november. Testene brukes primært på eksisterende prøvetakningsstasjoner i kommunene.

  Nettsak
 31. Store lagre av smittevernutstyr i spesialisthelsetjenesten

  14.08.20 - Det er i løpet av våren og sommeren kommet inn store mengder smittevernutstyr gjennom den nasjonale ordningen som Helse Sør-Øst RHF koordinerer. For spesialisthelsetjenesten er det lokale lagre i helseforetakene/sykehusene og i tillegg er det lagret utstyr for flere års forbruk i regionale lagre. Ut over dette er det etablert et nasjonalt bufferlager som kan brukes ved ekstraordinære situasjoner og det er fra dette lageret blant annet gitt utstyr til det norske teamet som bistod helsetjenesten i Italia, Forsvaret, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Libanon og enkelte kommuner. Det er Helsedirektoratet som forvalter denne ordningen sammen med Helse Sør-Øst RHF.

  Nyhetssak
 32. Tildeler midler til forskningsbaserte innovasjonstiltak

  05.11.20 - Årets tildeling av regionale midler til forskningsbasert innovasjon gir 4,5 millioner kroner fordelt til 8 prosjekter. Prosjektene favner vidt, og to av dem er særlig aktuelle ved at de omhandler korona og andre virus.

  Nyhetssak
 33. Elektronisk løsning gir økt testkapasitet på covid-19

  28.09.2020 - Rett før påske får OUS og AHUS i oppdrag å øke testkapasitet på covid-19. For at kommunene skulle kunne rekvirere effektivt inn til disse laboratoriene må en løsning for elektronisk rekvirering erstatte dagens papirrekvirering. I september passerer vi 100 000 elektroniske rekvisisjoner sendt fra kommunene i Helse Sør-Øst.

  Nettsak
 34. Forbrukskalkulator for smittevernutstyr i kommunene

  27.08.20 - Det er utarbeidet en forbrukskalkulator som beregner forventet forbruk av smittevernutstyr per uke i hver kommune basert på historisk forbruk og FHIs prognoser over nye smittetilfeller.

 35. Bedre rehabiliteringstilbud til covid-19 pasientene

  22.06.20 - Fagråd for rehabilitering utarbeider, på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF, en rapport som beskriver et pasientforløp for rehabilitering av pasienter med covid-19.

  Nyhetssak
 36. Innovasjonsmidler til nye løsninger for testing av koronainfeksjon

  09.06.20 - Helse Sør-Øst RHF tildeler innovasjonsmidler rettet mot utvikling av nye løsninger for testing av koronainfeksjon. Nesten fire millioner kroner fordeles på fem prosjekter. 

  Nyhetssak
 37. Forsker på effekten av legemidler ved covid-19

  06.05.20 - I alt 29 sykehus over hele landet deltar nå i studien NOR-Solidarity, der hensikten er å finne ut effekten av ulike legemidler ved covid-19-sykdom. Studien koordineres fra Oslo universitetssykehus. Studien blir tildelt 20 millioner kroner fra de regionale helseforetakene gjennom Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK).

  Nyhetssak
 38. Møter flere pasienter digitalt

  Flere helseforetak tenker nytt og møter pasientene på nye måter. Videokonsultasjoner, digital oppfølging og hjemmetrening på nett er eksempler på nye tilbud.

  Hjemmetrening
  Nettsak
 39. Styrebehandlet plan til departementet angående intensivkapasitet i regionen

  15.04.20 - Planer for å møte en forventet økning av innlagte pasienter med covid-19 i helseforetakene og sykehusene sendes Helse- og omsorgsdepartementet den 2. april og styrebehandles i Helse Sør-Øst RHF den 15. april. Planene tar utgangspunkt i Folkehelseinstituttets analyser av kapasitetsbehovet i det epidemien har maksimal utbredelse. Kapasitetsøkningen forutsetter også nødvendig bemanning og kompetanse. Det iverksettes arbeid med mobilisering, omdisponering og opplæring/kompetanseutvikling i alle helseforetak/sykehus.

 40. Norsk produksjon av smittevernutstyr

  Flere norske bedrifter starter opp med produksjon av smittvernutstyr og andre produkter som er viktig under koronapandemien.

  • ASAP Skien (produsent av engangslaken) produserer smittevernfrakker.

  • Ekornes ASA (møbelprodusent) produserer smittevernfrakker.

  • Wilhelmsen Chemicals AS (produsent av marine kjemikaler) produserer desinfeksjonsmiddel til hud og overflate.

  • Janusfabrikken AS produserer operasjonsluer.

  • RK Grafisk AS / Grafisk Kompani AS, Less AS, Profil Emballasje AS, CopyCat AS, Thure Trykk AS og 07 Media AS produserer visir/øyebeskyttelse.

  • Smittevernproduksjon AS etableres og skal produsere munnbind.

  • Uniqon AS skal produsere åndedrettsvern.

  Nettside
 41. Sykehusets nettsider - en viktig informasjonskanal

  08.04.20 - Sykehusenes nettsider blir svært godt brukt. I mars hadde felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten (FNSP) samlet over 7,2 millioner sidevisninger. Dette er nær dobbelt så mange som i måneden før.

  Nyhetssak
 42. Avtale med Forsvarets forskningsinstitutt

  Helse Sør-Øst RHF godkjenner avtale med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) om laboratorietesting av munnbind og åndedrettsvern. Helse Sør-Øst RHF er glad for at FFI stiller sine ressurser til disposisjon for å sikre kvaliteten på smittevernutstyr som skal brukes av helsepersonell i hele Norge.

  Foto: FFI
  Nyhetssak
 43. Kvalitetssikring av utstyr

  22.03.20 - Helse Sør-Øst RHF etablerer ordning med kvalitetssikring av smittevernutstyr med fagfolk med smittevernfaglig kompetanse.

 44. Smittevernutstyr til Norge

  22.03.20 - Det første flyet som er chartret lander på Gardermoen med smittevernutstyr. Det arbeides døgnet rundt for å skaffe til veie nødvendig utstyr til sykehus og kommuner i hele landet. Arbeidet skjer i et godt samarbeid mellom Helse Sør-Øst RHF, Sykehusinnkjøp, Utenriksdepartementet, Avinor og to spedisjonsfirma.

  Fly med smittevernutstyr
  Nyhetssak
 45. Intensivkoordinering

  19.03.20 - Helse Sør-Øst RHF gir et oppdrag til Oslo universitetssykehus HF om å koordinere intensivkapasiteten i regionen, slik at behandling koordineres og ressursene utnyttes best mulig på tvers i regionen.

 46. Chartring av første fly

  19.03.20 - På morgenen 19.03.20 er fraktteamet etablert. Direktør for teknologi og e-helse er beordret til å lede teamet. Avinor og UD er på plass i Helse Sør-Øst RHF sine lokaler i Oslo og kontrakt hvor første fly chartres undertegnes av administrerende direktør samme formiddag.

 47. Helse Sør-Øst RHF etablerer et eget spedisjons- og fraktteam

  18.03.20 – Helse Sør-Øst RHF opplever en enorm forbruksøkning av smittevernutstyr i hele verden og normale forsyningslinjer fungerer ikke. Det er eksportforbud i flere land, internasjonal lufttransport stenger ned og flere produksjonsland blir rammet av pandemi slik at fabrikker stenger ned. Samlet opplever Helse Sør-Øst RHF økende problemer med leveranser av smittevernutstyr og spesielt problemer med frakt av utstyr. Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF beslutter av denne grunn at det skal etableres i et eget kriseteam for frakt av smittevernutstyr. Administrerende direktør tar kontakt med Utenriksdepartementet (UD) samme kveld og Avinor morgenen etter.

 48. Beredskapslager av legemidler

  18.03.20 - Helse Sør-Øst RHF godkjenner oppbygging av beredskapslager av legemidler for behandling av covid-19 pasienter på intensiv etter fullmakt fra Helsedirektoratet.

 49. Nasjonalt koordineringsansvar av smittevernutstyr

  17.03.20 - For å sikre et god samordning mellom regionene og for å kunne ta raske beslutninger får Helse Sør-Øst RHF et nasjonalt koordineringsansvar for innkjøp av smittevernutstyr og legemidler i forbindelse med koronautbruddet. Situasjonen er utfordrende men under kontroll. Ansvaret gjelder også kommunehelsetjenesten. Det arbeides med muligheter for produksjon av smittevernutstyr i Norge og det er bestilt ekstra respiratorer og dialyseapparater. Det samarbeides også med Sykehusinnkjøp om tilgang på testutstyr.

  Nyhetssak
 50. Omdisponering av ansatte

  17.03.20 - Over 4 000 ansatte er i karantene. Dette gir utfordringer for driften ved de fleste av våre sykehus. Samtidig nedskaleres planlagt aktivitet, så det er ingen helseforetak eller sykehus som har kapasitetsutfordringer.

  Nyhetssak
 51. Første presseorientering

  13.03.20 - Helse Sør-Øst RHF holder første presseorientering. Disse holdes deretter to ganger i uka ut mars.

 52. AMK-koordinering

  13.03.20 - Helse Sør-Øst RHF gir Oslo universitetssykehus i oppdrag å etablere en regional koordineringsfunksjon for AMK, slik at ambulanseressurser kan samordnes og utnyttes på tvers i regionen.

 53. Helse Sør-Øst RHF ber næringslivet i regionen om å bidra med smittevernutstyr

  13.03.20 - Som en del av forberedelsene for å håndtere koronautbruddet trenger sykehusene i regionen mer smittevernutstyr. Helse Sør-Øst RHF ber næringslivet i regionen om å bidra i dette viktige samfunnsoppdraget.

  Nyhetssak
 54. Helse Sør-Øst går i gul beredskap

  13.03.20 - Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene i regionen går i gul beredskap. Det betyr blant annet at planlagt behandling utsettes og at helseforetakene omdisponerer både personell og andre ressurser for å kunne behandle pasienter med koronasmitte på best mulig måte.

  Nyhetssak
 55. Regjeringen "stenger" ned Norge

  13.03.20 - Regjeringen innfører en rekke drastiske tiltak i håp om å stanse koronaviruset.

 56. Prehospitale tjenester

  12.03.20 - Helse Sør-Øst RHF avholder møte med de prehospitale tjenestene i regionen og det iverksettes arbeid med regningslinjer for pasienttransport, luftambulanse og AMK.

  Ambulanse
 57. WHO karakteriserer utbruddet som pandemi

  11.03.20 - I alle regionens sykehus pågår det alt omfattende forberedelser for å håndtere spredning av koronavirus i befolkningen. Det samarbeides aktivt om rutiner for bruk av utstyr og testing, inkludert rasjonering/allokering og prioritering.  

  Nyhetssak
 58. Legemiddellager

  11.03.20 – Helse Sør-Øst RHF tar ansvar for å bygge opp ekstra legemiddellager til bruk i intensivbehandling.

 59. Daglig rapportering

  11.03.20 – Helse Sør-Øst innfører daglig rapportering på antall covid-19 pasienter innlagt, antall på intensiv og antall som får respiratorbehandling. Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF har beredskapsmøte med direktører i helseforetakene og de private ideelle sykehusene med opptaksområde i regionen. Sykehusene i regionen har på dette tidspunkt 11 innlagte pasienter.

 60. Grønn beredskap

  09.03.20 - Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus, beslutter å etablere grønn beredskap. Bakgrunnen for dette er utviklingen av situasjonen med koronautbruddet. Planer for å øke intensivkapasitet og planer for nedtak av planlagt aktivitet gjennomgås. Det samarbeides aktivt om rutiner for bruk av utstyr og testing, inkludert rasjonering/allkoering og prioritering.

  Koronavirus
  Nyhetssak
 61. 03.03.20 - Det innføres daglige møter om forsyningssituasjonen i Helse Sør-Øst

 62. Informasjon til styret i Helse Sør-Øst RHF

  29.02.2020 - Styret i Helse Sør-Øst RHF informeres om at det regionale helseforetaket den siste måneden har arbeidet med forberedelser til et utbrudd av covid-19. De siste ukene er det gjennomført jevnlige møter med de administrerende direktørene og fagdirektørene i helseforetakene og de private ideelle sykehusene med eget opptaksområde som Helse Sør-Øst RHF har avtale med.

 63. Oslo universitetssykehus i grønn beredskap

  28.02.2020 - Som første helseforetak i Helse Sør-Øst etablerer Oslo universitetssykehus grønn beredskap etter at en ansatt ved øyeavdelingen har testet positivt for covid-19. Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF har møte med alle administrerende direktører i helseforetakene og innhenter statusrapporter. Samme dag anmoder Helsedirektoratet om situasjonsrapport om koronaberedskapen fra de regionale helseforetakene.

 64. 26.02.20 - Det første sykdomstilfellet i Norge blir påvist.

  Senger
 65. Møte med fagdirektørene i regionen

  20.02.20 - Viseadministrerende direktør starter med jevnlige møter med fagdirektørene i regionen for informasjon om koronavirusutbruddet og situasjonen med smittevernutstyr.

 66. Forsyningsutfordringer

  13.02.20 - På oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF starter Sykehusinnkjøp med en kartlegging av hvilke leverandører som har forsyningsutfordringer. På dette tidspunkt er det kun én leverandør som melder om force majoure.

 67. Møte med helseforetakene

  13.02.20 - Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF har møte med de administrerende direktørene i helseforetakene i regionen og tar opp behov for informasjon og koordinering av respons.

 68. Rapportering om planverk

  03.02.20 - Helse Sør-Øst RHF sender ut informasjon til alle helseforetak og private ideelle sykehus med opptaksområder med krav om rapportering av status for virksomhetens smittevernplan.

 69. 30.01.20 - WHO erklærer at utbruddet av koronaviruset i Kina representerte en internasjonal folkehelsekrise. 

 70. Oppbygging av ekstra beredskapslager

  28.01.2020 - Det innføres rasjonering av 19 smittevernartikler i Helse Sør-Øst. Samtidig blir det iverksatt oppbygging av et regionalt beredskapslager for smittevernutstyr utover eksisterende drifts- og sikkerhetslager. Fra denne dato er det løpende dialog med Sykehusinnkjøp om status for smittevernutstyr og forsyningssituasjonen.

 71. Vurdering av forsyningssituasjon

  27.01.2020 – Helse Sør-Øst RHF foretok en egen vurdering av forsyningssituasjonen for smittevernutstyr og legemidler i henhold til planverket. Det ble bestilt inn ekstra utstyr og utlevering av utstyr definert som pandemiprodukter rasjoneres til helseforetakene på bakgrunn av koordinerte beredskapsmessige vurderinger. Videre ble det også gjort en egen vurdering av behov for mikrobiologisk diagnostikk, herunder forsyningsmessige tiltak for ivaretagelse av diagnostisk kapasitet.

Fant du det du lette etter?