Nå har flere fått «prøve» det nye sykehuset i Drammen

For å få et inntrykk av hvordan noen rom i det nye sykehuset på Brakerøya kan se ut om fem år, er det bygget fysiske «prøverom». 

I 2025 skal Vestre Viken HF sitt nye sykehus stå klart på Brakerøya. Her skal både Drammen og Blakstad sykehus samlokaliseres. Før den tid er det mange valg knyttet til utforming og innhold i bygget som må tas. I planleggingsprosessen har det derfor blitt bygget «prøverom», der hensikten har vært å vise noen av funksjonene i det nye sykehuset og funksjonsteste dem, før de blir bygget på «ekte». I tillegg har bygging etter en digital modell (BIM modell) vært en viktig hensikt med prøverommene.

- Vi har bygget disse prøverommene for at vi kan ta med involverte parter inn som kan se, ta på, teste og gjøre erfaringer før vi tar beslutninger om innkjøp og bygging, sier Erik Nordli som er områdeleder prosjektering for nytt sykehus i Drammen.


Virkelighetsnært

Prøverommene består av rom det er mange av i sykehuset og som betyr mye for driften. Dette gjelder sengerom, bad, undersøkelsesrom og korridor. Mer konkret består prøverommene av:

  • To bad på hver 5 kvadratmeter.
  • En somatisk døgnplass på 16 kvadratmeter.
  • Ett undersøkelses- og behandlingsrom på 21 kvadratmeter.
  • Korridor i somatisk sengebygg med all teknikk over himling.
  • To ulike fasader i henholdsvis aluminium og skjermtegl for å teste ut byggbarhet og vise hvordan deler av bygget vil bli seende ut fra utsiden. I tillegg for å vise vindusstørrelse og plassering av vindu med detaljer rundt beslag og solavskjerming.
     

I motsetning til å bruke tegninger og modell, gir et fysisk rom større mulighet til å sjekke funksjonalitet, byggbarheten av løsningene som er prosjektert og om løsningene gir god fremkommelighet.

- Erfaringer har ved flere anledninger vist at løsninger vi har trodd er gode, ikke er helt som vi hadde tenkt når vi får se det ferdig. Da har vi gjort tilpasninger i etterkant for å forbedre de eksisterende løsningene, sier Nordli.


Har ført til bedre løsninger

Prøverommene har så langt blitt brukt aktivt internt i prosjektorganisasjonen, men også i samhandling med Vestre Viken. Det har vært flere på befaring i prøverommene tilknyttet ulike fag og roller som skal ta det nye sykehuset i bruk, både de som jobber direkte med pasienter og de som jobber med teknisk drift og vedlikehold, kvalitet, smittevern og fagutvikling. De som har vært på befaring har gitt kommentarer og forslag til tiltak eller aksjoner per rom. Dette har så blitt behandlet strukturert i samhandling mellom prosjektet og Vestre Viken.

- Vi har hatt stor nytte av disse arealene. I flere tilfeller har vi endt opp med å forbedre løsninger som var prosjektert og som ble vist frem med hjelp av prøverommene. Vestre Viken har fått være med i prosessen med å gjennomgå løsninger på en mer effektiv måte enn om de bare hadde sett tegninger og beskrivelser, sier Thea Koren som er områdeleder for samhandling.

En del av utprøvingen har gått med til å teste hvordan det er å trille senger ut og inn gjennom forskjellige type dører.

- Dører er veldig viktig i et sengerom, og en viktig funksjon i sykehuset generelt. Dører er derfor noe av det vi har testet mye og er et konkret eksempel på noe av det vi har endret fra før vi bygde prøverommet til det vi er enige om å bygge nå, forteller Koren.  

 

Nyttig for videre arbeid

Nordli og Koren forteller at prøverommene har gitt dem nyttige erfaringer de kan ta med seg når de fortsetter å arbeide etter digitale modeller. Erfaringer som gjør det enklere å se for seg det ferdige resultatet og å gjøre justeringer underveis.

- Prøverommene har gitt oss mulighet for konstruktiv og god dialog med de ansatte i sykehuset, og det har gitt en større trygghet på at vi forstår det samme når vi utformer løsninger, sier Koren.