Ny handlingsplan for klinisk forskning

Innen 2025 skal flere pasienter delta i kliniske studier. Dette er ambisjonen i regjeringens nasjonale handlingsplan for kliniske studier.

– Regjeringens mål er å doble antall kliniske studier innen 2025. Mange flere pasienter skal delta i kliniske studier, og kliniske studier skal være en integrert del av behandlingstilbudet til pasienter. Det skal gjøre fagmiljøene bedre i stand til å ta i bruk ny kunnskap, og bidra til at flere pasienter får muligheten til å prøve ut ny, lovende behandling, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie, da han lanserte planen torsdag denne uken.

Gleder oss

Viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF peker på at forskning er en prioritert oppgave i Helse Sør-Øst. En fersk kartlegging viser at det er over 600 pågående kliniske behandlingsstudier i regionen.  

- Kliniske behandlingsstudier fremmer god pasientbehandling og tilgang til utprøvende behandling. Vi ser fremt til å bidra i styrkingen av klinisk forskning, sier viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst.

Frich understreker viktigheten av å etablere store multisenterstudier på tvers av regioner og land. Han trekker spesielt frem Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) som et godt eksempel på at de regionale helseforetakene står sammen om satsing på kliniske multisenterstudier i spesialisthelsetjenesten.

Ahus godt i gang

Bent Høie valgte Akershus universitetssykehus som arena for å lansere den nasjonale handlingsplanen. Ved Ahus er det etablert en egen forskningspolitikk som et tiltak for å nå målet om en økning i antall kliniske studier.

Klinikken er tilrettelagt for gjennomføring av kliniske studier med tre separate studierom i tillegg til fellesareal med lab, prøvetakingsstoler og venterom. Gjennom disse fasilitetene regner Ahus med at de vil kunne øke antall undersøkelser og få en mye mer effektiv innsamling av data enn det som har vært mulig til nå.