Ny regional sikkerhetsavdeling kan bygges på Ila i Bærum

Ny regional sikkerhetsavdeling i Helse Sør-Øst skal bygges på Ila i Bærum kommune. Dette er klart etter at Helse- og omsorgsdepartementet har bedt om at reguleringsplanen for tomten gjennomføres som statlig reguleringsplan.

Lofthus, Bjørnebeth og Bjartveit

Ny regional sikkerhetsavdeling i Helse Sør-Øst skal bygges på Ila i Bærum kommune. Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF (i midten) er lettet over at det nå blir en avklaring rundt valg av tomt. Til venstre Marit Bjartveit klinikkleder for Klinikk psykisk helse og avhengighet ved OUS, dministrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth ved OUS til høyre.

Regional sikkerhetsavdeling er i dag plassert i et 100 år gammelt bygg på Dikemark og det er dokumentert at dette byget er lite hensiktsmessig for oppgaven. Det er et dårlige bygg både for pasientbehandling og arbeidsmiljø.

Helse Sør-Øst RHF har over flere år planlagt og arbeidet for en ny regional sikkerhetsavdeling. Fremdriften har imidlertid stoppet opp grunnet manglende tomteavklaring. Det har vært et sterkt ønske om etablering på Ila i Bærum kommune, da en plassering ved Ila landsfengsel vil legge til rette for samhandling og faglig synergi. To tomtealternativer ved Ila har vært vurdert og det er nå klart at det blir plassering sør for Ila fengsel.

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF er lettet over at det nå blir en avklaring rundt valg av tomt.

- Dagens bygg er ikke verdige for pasienter og ansatte. Dette er en av de mest sårbare pasientgruppene vi har, og det er derfor viktig at disse prioriteres. Jeg vil derfor rette en takk til departementet og helse- og omsorgsminister Bent Høie for at vi nå kan gå videre med nye bygg for både pasienter og ansatte.

Les mer på regjeringens nettsider