108 millioner kroner til tiltak for å få ned ventetider

Helse Sør-Øst RHF har fordelt nær 108 millioner kroner til tiltak som skal gi reduserte ventetider ved poliklinikkene i regionen. Tiltak innen psykisk helsevern for barn og unge er prioritert ved tildelingene.

Barn og ungdom 3 etasje
- Vi er svært glade over å kunne fordele midler til tiltak som skal gi direkte effekt på ventetidene ved poliklinikkene i regionen. Tiltak innen psykisk helsevern for barn og unge er prioritert. Dette er en sårbar pasientgruppe og det er risiko for at tilstanden forverres hvis de må vente lenge, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus.

De ekstra midlene er bevilget av Stortinget gjennom statsbudsjettet for 2021. Midlene ble lyst ut i vinter og Helse Sør-Øst RHF mottok i alt 165 søknader om tiltak innen ulike fagområder. Av disse var 22 søknader om midler til tiltak innen psykisk helsevern for barn og unge (BUP) og 19 av disse ble innvilget. 
For øvrig er fagområder der lang ventid gir høy risiko for forverring av tilstanden prioritert. Videre er det lagt vekt på at tiltakene skal ha direkte effekt på ventetidene, for eksempel gjennom økt bemanning eller etablering av kveldspoliklinikk. 
Fordeling av midlene er som følger: 

​Helseforetak/syehus
​Totalt tildelt
​Akershus universitetssykehus
​25 220 000
​Oslo universitetssykehus
​12 587 000
​Sykehuset i Vestfold
​4 803 000
​Sykehuset Innlandet
​16 145 000
​Sykehuset Telemark
​8 700 000
​Sykehuset Østfold
​12 755 000
​Sørlandet sykehus
​10 750 000
​Vestre Viken
​9 150 000
​Diakonhjemmet Sykehus
​3 950 000
​Lovisenberg Diakonale Sykehus
​3 640 000
Det er forventet at tildelingene skal ha effekt allerede i 2021. Helse Sør-Øst RHF vil følge opp resultater av tiltakene. 

Les mer:

Bedre hjelp til unge med spiseforstyrrelser - Sykehuset Telemark (sthf.no)