Tilleggskommentarer

Noen av medlemmene i arbeidsgruppen har kommet med tilleggskommentarer til rapporten.