Beredskapslager for smittevernutstyr i Helse Sør-Øst

I Hele Sør-Øst er det gjennomført ulike tiltak for å sikre tilgangen på smittevernutstyr som forberedelse til et utbrudd av Covid-19 sykdommen. I januar startet oppbyggingen av et regionalt beredskapslager for de viktigste smittevernartiklene.

Illustrasjon
Foto: Folkehelseinstituttet

Utbruddet av koronavirus som forårsaker Covid-19 sykdom har ført til en økt etterspørsel etter smittevernutstyr globalt. Dette er utstyr som brukes daglig i norske sykehus. Kina har en stor produksjon av smittevernsartikler og leverandører har rapportert om redusert produksjonskapasitet.

Helse Sør-Øst RHF har et driftslager av medisinsk utstyr og artikler som dekker mellom uker til måneder med vanlig drift. I januar ble det iverksatt ekstraordinære tiltak for å sikre vareforsyningen fremover for sykehusene.

Jan Frich

Jan Frich

- Det er kjøpt inn ekstra utstyr for å bygge opp et regionalt beredskapslager med smittevernartikler, og i tillegg er det innført rasjonering på enkelte smittevernartikler, sier viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF.

Forsyningssituasjonen følges nøye og det arrangeres jevnlige møter for å sikre kortsiktig og langsiktig kapasitet for smittevernhåndtering. Sykehusinnkjøp HF som forvalter innkjøpsavtalene har løpende dialog med leverandører og gjennomfører ekstraordinære innkjøp. Regionale produktråd er blitt konsultert underveis. For de aller fleste produktkategorier anses det per i dag å være liten risiko for alvorlig forsyningssvikt.

- Vi må bruke det utstyret vi har fornuftig, slik at vi sikrer kapasiteten på kort og lengre sikt. Når det gjelder åndedrettsvern har Helse Sør-Øst RHF bedt sykehusene begrense bruken til situasjoner der det er absolutt nødvendig og behovet for beskyttelse er størst, sier Frich.