Elektronisk kurve ved 7500 senger i Helse Sør-Øst

9. mars gikk hele Kongsberg sykehus med nærmere 400 brukere opp på den regionale kurve- og medikasjonsløsningen i løpet av én dag.  Dermed brukes nå løsningen på 86 prosent av sengene i regionen. 

Den regional kurve- og medikasjonsløsning MetaVision gir leger og sykepleiere samlet informasjon blant annet om en pasientens puls, temperatur, blodtrykk, væskebalanse og medisindoser.  

– Jeg håper vi får vært mer ute hos pasienten når dette er på plass, sier fagutviklingssykepleier Tonje Mariann Granum ved kirurgisk sengepost 4 på Kongsberg sykehus. 

– Nå har vi en medisintralle med PC der MetaVision er installert, og kan skrive data eller stikkord fra samtaler med pasienten rett inn. Dermed slipper vi å gå tilbake til vaktrommet bare for å notere på en stasjonær maskin, sier Granum.  

Foto av tre  kvinner ved kirurgisk sengepost Kongsberg sykehus

Fra innføringen av regional kurve- og medikasjonsløsning ved kirurgisk sengepost 4 på Kongsberg sykehus. Fra venstre fagutviklingssykepleier Tonje Mariann Granum, sykepleier Kristin Standish og sekretær og hjelpepleier Linda Holtan. (Foto: Vestre Viken).

Nyttig for sykehus med flere behandlingssteder 

Kongsberg sykehus er del av Vestre Viken, og Granum peker blant annet på nytten av å ha en felles elektronisk kurve innad i et foretak med flere behandlingssteder som samarbeider tett.

– Vi ser fordeler allerede når det gjelder overflytting, for eksempel for pasienter som har vært på Drammen sykehus. I stedet for å få løse papirer, ofte kopier som sendes med pasienten, oppleves det trygt å få informasjonen elektronisk, blant annet om hvilke målinger som er gjort og hvilke medisiner pasienten har fått. 

Granum ser også frem til å slippe å håndtere så mye papir: 

– Vi har til nå brukt flere kurver og skjemaer som  ulike yrkesgrupper har dokumentert pasientforløpet i. Å ha kurvene og skjemaene samlet i ett system vil gi en bedre oversikt og styrke pasientsikkerheten, sier hun. 

Intensivsykepleier Stefanie Bohrmann har vært med i kjerneteamet for innføringen og er tilfreds med at løsningen kommer på plass: 

– Pasientsikkerheten øker helt klart, blant annet fordi forordning av legemidler skjer elektronisk.  Vi sparer også tid ved at legen ikke trenger oppsøke den aktuelle sengeposten, men kan logge på systemet og ordinere fra der han eller hun befinner seg.  

I april 2021 starter også akuttmottaket og sengepostene på Hamar sykehus. Bohrmann er glad for at mange papirskjema nå blir borte, og at kurven blir enhetlig og gjenkjennbart på tvers av sykehus: 

– Papirskjema kommer i mange ulike former og farger, der intensiv på Hamar har sin versjon, og Elverum en annen. Når alle skjema standardiseres og blir elektroniske, blir det enklere for medarbeidere som jobber på ulike avdelinger eller sykehus å komme inn i lokale rutiner, sier hun.  

Foto av en kvinne og mann ved Sykehuset Innlandet

Intensivsykepleierne Stefanie Bohrman og Frode Andre Rørdal på Sykehuset Innlandet har tatt i bruk den regionale kurve- og medikasjonsløsningen. (Foto: Sykehuset Innlandet).

Ferdig i løpet av 2021

Prosjektet startet med innføringsarbeidet i 2018, og nå gjenstår deler av Sykehuset Innlandet,   Vestre Viken og somatikk på Kongsvinger før elektronisk kurve er på plass i hele Helse Sør-Øst i løpet av 2021. Da er den regionale kurve og medikasjonsløsningen innført på i alt 8 811 senger i regionen.

– Dette prosjektet er ett av de største som er gjennomført med MetaVision også internasjonalt, sier regional testleder (innleid) i elektronisk kurve og medikasjon, Nils Ivar Dyngeland.