Digitale tjenester for pasienter

Enklere å følge opp egen helse

Tilgang til egen pasientjournal, digitale innkallingsbrev og mulighet for å ha dialog om timen via helsenorge.no: I løpet av de siste årene har pasienter i Helse Sør-Øst fått tilbud om flere nye tjenester som kan forenkle kontakten med sykehuset. 

Illustrasjon

Illustrasjon


​– Digitale tjenester gjør at vi kan kommunisere effektivt med pasienter og brukere gjennom nye kanaler, og det er gledelig å se at tjenestene blir tatt i bruk etter hvert som de innføres, sier konstituert administrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF. 

Jan Frich

Jan Frich

Han nevner blant annet tjenesten der pasientene som får innkallingsbrev på helsenorge.no, nå kan sende melding rett til sykehuset hvis de trenger et annet tidspunkt.

​​– Vi ser at pasienter tar i bruk denne tjenesten så fort den er tilgjengelig. I forrige uke ble det sendt over 1 200 slike meldinger mellom pasient og sykehus, og trenden er økende. Det betyr mange telefonsamtaler spart, sier Frich. 

Enklere å bruke pasientrettighetene

– Dette er viktig service! At pasienter har rask tilgang til egne helseopplysninger bør være en selvfølge i et moderne helsevesen. Lignende tjenester har andre deler av samfunnet hatt på plass lenge, se for eksempel på NAV, Skatteetaten eller bankene, sier Janne Pedersen. Hun er direktør i divisjon for diagnostikk og teknologi ved Akershus universitetssykehus og sitter i styringsgruppen for prosjektet digitale innbyggertjenester. 
Janne Pedersen

Janne Pedersen


Hun trekker fram digitale brev: 
Det er en enkel tjeneste å bruke for de fleste, og du blir vist videre til utfyllende opplysninger og praktisk informasjon på nett. Også muligheten for å sende inn enkelte skjema digitalt forenkler kontakten mellom pasient og behandlingssted, og gjør det lettere for folk å bruke rettighetene sine, sier hun. 

Pedersen ønsker også at tjenestene skal gjøre pasientene mer digitalt selvhjulpne: 
– Helseopplysninger eies av den enkelte, og dette dreier seg om å få lett tilgang til informasjon om oss selv og det som berører oss. Og selv om nye løsninger naturligvis skal tilpasses lovverk og innfri sikkerhetskrav, er det viktigste her å gi den helhetlige opplevelsen som innbyggerne tar for gitt på andre samfunnsområder.

Selv om arbeidet med samordning mellom omsorgsnivå er tidkrevende, er Pedersen spesielt opptatt av at arbeidet med utvikling av digitale tjenester for pasienter må ha tilstrekkelig fremdrift:

​– Helsesektoren i Norge ligger bak andre sektorer når det gjelder digitale tjenester for brukerne, og jeg tenker det er viktig at vi ikke øker dette gapet ytterligere. Samtidig skal vi fortsatt ivareta også de som av ulike grunner ikke har mulighet for digital samhandling med det offentlige.

Tjenestene er for alle over 16 år og leveres på helsenorge.no. Det kan være litt ulikt når det enkelte helseforetak og enkeltavdelinger innfører tjenestene. ​

Fortsatt en jobb å gjøre

Egil Rye Hytten

Egil Rye Hytten

Egil Rye-Hytten representerer Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke i brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF, og sitter blant annet også i styringsgruppen for prosjektet digitale innbyggertjenester. Han mener utviklingen går litt saktere og er mindre samordnet enn det man kan ønske og forvente som pasient:

– Arbeidet med digitale innbyggertjenester viser at utviklingen går i riktig retning. Men det er fortsatt en stor jobb å gjøre før sykehusnorge er samlet til ett digitalt rike, sier han. Selv om det er blitt bedre, opplever jeg at det er litt for mange som sitter på sin tue og bestiller, uten å snakke sammen først. 

Rye-Hytten mener for eksempel det er en utfordring at radiologi fortsatt har sine egne systemer både internt i sykehusene og ut mot pasientene.  

​– Da jeg var på sykehuset for noen år siden og skulle til kontroll etter en operasjon, viste det seg at røntgentimen ikke var bestilt. Utad virker det klønete; at rekvirering av en enkel røntgentime ikke var kommet frem når bestilleren satt i etasjen over. Det er jo litt merkelig at ett sykehus fortsatt ikke er én digital enhet.

Av konkrete forbedringer for pasienter peker han blant annet på forenklingen som er gjort av innhold i brev:

– Vekt på klart språk og lenker til helseforetakenes nettsider for utfyllende informasjon og praktiske opplysninger, tror jeg oppleves nyttig av mange. 

Egil Rye-Hytten understreker at det er gledelig å se resultater av arbeidet med digitale tjenester, selv om han opplever at det går litt smått innimellom.

​– Både i forbindelse med digitale innbyggertjenester og i andre prosjekter er det jo jobben min å være litt utålmodig, sier han. 

Enklere å være​​ pasient

Sebastian Blancaflor

Sebastian Blancaflor

Sebastian Blancaflor har også bred erfaring fra brukerutvalg, og sitter også i nettverk for regionale pasientbrev  og i styringsgruppen for digitale innbyggertjenester. Han mener digital tjenesteutvikling er tvingende nødvendig for helsevesenet å følge med på, og sier de nye digitale tjenestene har gjort det enklere å være pasient: 


– Det er for eksempel veldig greit å kunne be om nytt tidspunkt for time på nett, uten å måtte ta en telefon for å få ordnet det, sier han. Jeg støtter helhjertet alle tiltak som gjør det lettere å følge opp kontakten med sykehuset, og ivareta rettighetene sine hvis man trenger det. 

Han opplever at helseforetakene har jobbet godt med å innføre de nye tjenestene for å forenkle pasientkontakten:

– Det har vært nødvendig å se nærmere på hvordan man kommuniserer med pasienter i ulike kanaler og å se de ulike tjenestene mer i sammenheng. Resultatet er blitt en mye mer moderne brukeropplevelse, mener Blancaflor. 

Organisasjonsutvikling på helseforetakene

I løpet av en vanlig uke sender helseforetakene nå til sammen cirka 45 000 innkallingsbrev digitalt. 

– Det har vært gjort en stor jobb ved helseforetakene for å få dette på plass. Digitalisering av pasientinformasjon krever endringer i interne prosedyrer og opplæring i nye rutiner, og handler vel så mye om organisasjonsutviklingsarbeid som IKT, sier konstituert administrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF.

​​– Tjenestene som er kommet på plass, er med på å konkretisere innholdet i visjonen om pasientens netthelsetjeneste, og understøtter samtidig helseforetakenes behov for omstilling og effektivisering, sier Frich.