Flere koronavaksiner til spesialisthelsetjenesten

Folkehelseinstituttet har tildelt spesialisthelsetjenesten nye doser koronavaksine. I løpet av de to første ukene i juni vil Helse Sør-Øst motta totalt 19.600 doser av Comirnaty-vaksinen fra BioNTech og Pfizer.  

​​​Økt vaksinedekning

Jan Frich

Jan Frich

Per utgangen av mai er noe under syv av 10 vaksinert i sykehusene i Helse Sør-Øst. Vaksinene som kommer i uke 22 og 23 vil øke vaksinedekningen i sykehusene i tillegg til at avtalespesialister og private avtaleparter får tilbud om vaksiner. Sommervikarer med pasientkontakt vil også få tilbud om vaksiner.

- Vi er glad for at vi nå kan tilby vaksine til flere ansatte i våre helseforetak, avtalespesialistene og private, sier konstituert administrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst.


Dekker beh​​​ov

Private avtaleparter og avtalespesialister i Helse Sør-Øst har selv meldt inn et behov for vaksiner til sine ansatte med pasientkontakt som nå blir dekket gjennom de nye forsendelsene. 

- Alle avtalespesialister som har meldt behov og hjelpepersonell i avtalepraksiser med pasientnært arbeid vil i denne runden få tilbud om vaksine, sier Frich.

Det er det lokale helseforetaket i sykehusområdet hvor institusjonen er lokalisert, som vil gjennomføre vaksineringen. De som får tildelt vaksiner vil bli kontaktet av det lokale helseforetaket i henhold til kontaktinformasjon de har mottatt fra Helse Sør-Øst RHF.