Flere respiratorer på vei til sykehusene

Det er nylig gjennomført en kartlegging av antall respiratorer i norske sykehus. Flere respiratorer er under levering og ytterligere respiratorer er bestilt i forbindelse med covid-19 epidemien.

​De regionale helseforetakene har en samlet oversikt over hvor mange respiratorer det finns ved norske sykehus og hvor mange respiratorer som er i bestilling.

I norske helseforetak og private ideelle sykehus med eget opptaksområde er det totalt 682 respiratorer, og i tillegg kommer det en del eldre transportrespiratorer som er ment for kort tids bruk. Respiratorer i private sykehus uten befolkningsansvar og private klinikker er ikke med i dette tallet.

Det pågår hvert år utskiftninger av respiratorer og ser man på de bestillinger som er gjort i 2019 og 2020 så utgjør dette samlet 153 respiratorer. I forbindelse med covid-19 epidemien er det gjort en nasjonal bestilling av 288 respiratorer som kommer i tillegg. Noen av respiratorene er alt levert, noen har leveransedato i april og mai og resten ventes levert i løpet av juni og juli 2020. Nye respiratorer kan tas i bruk samtidig som man fortsetter å bruke eldre apparater og dette vil bidra til å gi en økt kapasitet.

Totalt antall respiratorer i Norge når alle bestilte respiratorer har ankommet vil være 1123.