Foredrag om erfaringer med koronautbruddet i Kina

Professor Zhang Wenhong ved Huashan Hospital i Shanghai, holdt tirsdag 16. april et webinar om sine erfaringer med koronautbruddet.

Foto av webinar om koronautbruddet.

​Arne Broch Brantsæter, overlege ved Oslo universitetssykehus HF, var vert og innledet om koronautbruddet i Norge før han introduserte professor Zhang Wenhong.

Smittevern og testing

Professor Zhang Wenhong er infeksjonsmedisiner, leder for covid-19-teamet ved Huashan Hospital i Shanghai, og er tilknyttet Fudan-universitetet. I foredraget «Covid-19, experience from Shanghai that can be useful for Norwegian practice» delte han erfaringer fra epidemihåndtering og behandling i sykehus i Kina. Han fortalte at nye tilfeller av covid-19 i Shanghai nå ikke er et resultat av lokal smitte, men importerte.

Zhang vektla sterkt betydningen av smitteverntiltak, som isolering og karantene, for å hindre spredning av koronavirus. Videre ble betydningen av aktiv testing, både i form av påvisning av virus og serologiske tester, poengtert.

Ventilasjonsstøtte viktig

Zheng omtalte kliniske studier av enkelte legemidler, hvor resultatene så langt ikke viser effekter av betydning. Erfaringene fra Kina er derimot at tilstrekkelig kapasitet for ventilasjonsstøtte er av stor betydning for prognosen ved de alvorligste tilfellene av covid-19-sykdom.

Dele kompetanse

Når det gjelder covid-19-epidemien er det mye å lære av erfaringer fra andre land. 

Vi er takknemlig for at professor Zhang Wenhong var villig til å dele av sin kunnskap og sine erfaringer med det kinesiske utbruddet.

Viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich
 
Arrangementet er et resultat av et initiativ fra Elise Chen ved Norwegian Chinese Chamber of Commerce, det norske generalkonsulatet i Shanghai, Helse Sør-Øst RHF og Arne Broch Brantsæter ved Infeksjonsmedisinsk avdeling og Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin, Oslo universitetssykehus HF.

Se foredraget under (youtube.com):