Foretaksmøter vektlegger psykisk helsevern

Helse Sør-Øst RHF hadde torsdag 3. juni foretaksmøter med helseforetakene der tilleggskrav og oppdrag for 2021 ble formidlet. Psykisk helsevern for barn og unge er særlig vektlagt i kravene til helseforetakene for 2021.  

I foretaksmøtene ble det understreket at det er viktig å møte økte behov innen psykisk helsevern for barn og unge. Helseforetakene skal i 2021 utarbeide konkrete tiltaksplaner og avsette nødvendige ressurser til arbeidet med psykisk helsevern. Tiltak rettet mot barn og unge skal ha særskilt oppmerksomhet. 


I foretaksmøtene ble det videre formidlet krav blant annet innen følgende områder:

- Rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten
- Etablering av nettverk knyttet til helsefellesskap
- Kostnader til medikamenter og konsultasjoner for eggdonorer
- Døgnkapasitet innen psykisk helsevern

Aktuelle oppdrag videreformidles også i eget brev til de relevante private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst.


Les me​r: