Gro Jære fratrer som administrerende direktør i Sykehuspartner HF

Gro Jære er 29.10 utnevnt av Kongen i statsråd som direktør i Forsvarsmateriell, som er en etat under Forsvarsdepartementet. Hun har ledet Sykehuspartner HF siden 2017.

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og er Nordens største tjenesteleverandør innen helse-IKT.