Helse Sør-Øst RHF inviterer til digital presseorientering mandag 29. mars klokken 15:00

Grunnet mange henvendelser rundt sykehusinnleggelser inviterer Helse Sør-Øst RHF til digital presseorientering mandag 29. mars klokken 15:00. Der blir det mulig å stille spørsmål til administrerende direktør Cathrine M. Lofthus. Spørsmål kan også sendes i forkant til medievakt@helse-sorost.no.

Tilkoblingsinformasjon

Møterommet åpner opp for tilkobling 15 minutter før presseorienteringen starter.
Husk å mute mikrofon når du har koblet deg til.
Benytt denne linken for tilkobling med nettleser: (Hvis du får spørsmål om å tillate tilgang til mikrofon og kamera svar OK på dette)


Ved spørsmål om PIN, la feltet være blankt og klikk «Join» 

Alternativ tilkobling (Hvis link ikke kan åpnes fra e-post):

1)     Åpne nettsiden: join.nhn.no
2)     Velg videosamtale
3)     I feltet «Search to call», angi konferansenummer: 716511
4)     Trykk på kamerasymbolet, konferansen kobles opp.
5)     Ved spørsmål om PIN, la feltet være blankt og klikk «Join»
Tilkobling med telefon:
1)     Ring 77 60 21 00
2)     Angi konferansenummer 716511 avslutt med #

Kontakter

Spørsmål rettes til medievakt Helse Sør-Øst RHF:
telefon: 971 47 065