Helse Sør-Øst RHF inviterer til pressebrief 17. mars kl 13:00

Helse Sør-Øst RHF mottar store mengder mediehenvendelser om beredskapssituasjonen knyttet til koronaviruset. Det samme gjelder våre helseforetak.

Ledelsen i Helse Sør-Øst RHF ønsker å være tilgjengelig for media, og vi inviterer til pressebrief tirsdag 17. mars kl 13:00-13:30

Pressebriefen har tidligere vært tilgjengelig på Skype.

Vi har fått informasjon om at Skype er svært ustabilt i dag. Ber derfor om at alle som skal være med på pressebrief i Helse Sør-Øst RHF kl 13.00 kobler seg opp på telefon.

Ring 80088860

Deltakerkode 435627#

Vi ber alle om å huske å mute  når dere ikke snakker. Ber også om at dere ikke setter samtalen på vent for å besvare andre samtaler. Vi får hjelpe hverandre med å få denne arbeidsformen til å fungere best mulig.

For informasjon om pressebriefer fremover, følg Helse Sør-Øst på twitter: @helsesorost