Helse Sør-Øst RHF inviterer til presseorientering fredag 26.mars kl 10.00

Tilkoblingsinformasjon:

Møterommet åpner opp for tilkobling 15 minutter før presseorienteringen starter.
Husk å mute mikrofon når du har koblet deg til.
 

Benytt denne linken for tilkobling med nettleser: 

(Hvis du får spørsmål om å tillate tilgang til mikrofon og kamera svar OK på dette)
 
 
Ved spørsmål om PIN, la feltet være blankt og klikk «Join»
 

Alternativ tilkobling (Hvis link ikke kan åpnes fra e-post):

1)      Åpne nettsiden: join.nhn.no
2)      Velg videosamtale
3)      I feltet «Search to call», angi konferansenummer: 716511
4)      Trykk på kamerasymbolet, konferansen kobles opp.
5)      Ved spørsmål om PIN, la feltet være blankt og klikk «Join»
 

Tilkobling med telefon:

1)      Ring 77 60 21 00 
2)      Angi konferansenummer 716511 avslutt med #