Helseministeren ringte inn «pasientens helsetjeneste» på Diakonhjemmet

På Diakonhjemmet sykehus åpnet helseminister Bent Høie i dag Alderspsykiatrisk avdelings nye lokaler, bygget i sykehusets eldste bygning inne i den somatiske delen av sykehuset.

Bent Høie, Tone Ikdahl, Anders Mohn Frafjord, Cecilie Skule

- Gratulerer! Her har dere tatt signalene om pasientens helsetjeneste og «en dør inn» på alvor, sa helseminister Bent Høie under åpningen av Alderspsykiatrisk avdeling på Diakonhjemmet. Høie ringte inn pasientens helsetjeneste under åpningen. Her mellom direktør Tone Ikdahl fra Lovisenberg, avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF Cecilie Skule og direktør Anders Mohn Frafjord fra Diakonhjemmet.​

- Det er gledelig å se hvordan sykehuset har utviklet et tett samarbeid mellom fagpersoner i primærhelsetjenesten og i sykehuset rundt eldre med psykiske lidelser. Vi gratulerer med nye lokaler. Med sin sentrale plassering legger disse til rette for et styrket behandlingstilbud, enten det skjer i sykehuset eller gjennom ambulant behandling hjemme hos pasienten i nært samarbeid med primærhelsetjenesten, sier direktør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF Cecilie Skule. 

Les m​​​er: ​​