Innovasjonsmidler til tester for koronavirus

Helse Sør-Øst RHF lyser ut innovasjonsmidler for å stimulere til utvikling av nye metoder for laboratorietesting av koronavirus. Søknadene blir løpende vurdert – siste frist er 15. mai.

Foto: Anders Bayer, Oslo universitetssykehus.

Midlene skal benyttes til forskningsbasert innovasjon rettet mot nye løsninger for diagnostikk av SARS-CoV-2.

-Tilstrekkelig testkapasitet for koronavirus er viktig slik at man raskt og man kan ta stilling til hvilke smitteverntiltak som er aktuelle. Serologiske tester vil være viktige for å avklare hvem som har gjennomgått infeksjon. Vi inviterer fagmiljøer innen laboratoriemedisin til å melde inn prosjekter og løsninger som kan bidra til å øke testkapasiteten, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich.

Søknader innen følgende kategorier vil bli vurdert for støtte:

  • Alternative løsninger til etablerte, PCR-baserte tester fra kommersielle leverandører, inkludert alternative reagenser og metoder både for prøveekstraksjon av RNA samt for den PCR-baserte analysedelen av SARS-CoV-2 diagnostikk
  • Serologiske testmetoder for påvisning av antistoffer etter virusinfeksjon
  • Løsninger for håndtering av tester i stor skala med utgangspunkt i behovene skissert over (både metodologiske og IT-baserte løsninger)

Se utlysningen her