Kjøp av koronaanalyser fra private laboratorier

Helse Sør-Øst RHF har inngått tilleggsavtaler med de private laboratoriene Fürst og Unilabs om kjøp av SARS-CoV-2 analyser. 

De private laboratoriene har gjennom hele pandemien bidratt med kapasitet til analysering av prøver for SARS-CoV-2. Nå utvides tidligere inngåtte tilleggsavtaler i Helse Sør-Øst.

​- Det er fortsatt usikkerhet om pandemiens utvikling og vi forventer økt behov for koronatesting i forbindelse med åpningen av samfunnet. Vi har vurdert at det fortsatt er behov for høy analysekapasitet i spesialisthelsetjenesten, sier konstituert administrerende direktør Jan Frich.

De nye avtalene innebærer at det totalt er gjort ekstra kjøp av 600 000 analyser fra private i 2021. Kapasiteten hos de private laboratoriene er et supplement til analysekapasiteten ved laboratoriene i helseforetakene.