Kontraktsignering for levering av person- og sengeheiser til nytt sykehus i Drammen

Helse Sør-Øst RHF ved prosjektorganisasjonen har inngått kontrakt med KONE AS for levering av person- og sengeheiser til nytt sykehus i Drammen. Kontrakten har en verdi på om lag 50 millioner eks mva. Prosjekteringsarbeidet starter opp i august 2020. 

Prosjektorganisasjonen
Fra Prosjektorganisasjonen nytt sykehus i Drammen: Dag Bøhler, Arnstein Hodne, Øyvind Opdan fra KONE AS, Paul Gadegaard, Lars Johan Tveit, Knut Edward Horn

Onsdag 10. juni signerte Helse Sør-Øst RHF ved prosjektorganisasjonen kontrakt med entreprenør KONE AS for levering av person- og sengeheiser til nytt sykehus i Drammen. Avtalen omfatter alle person- og sengeheiser til det nye sykehuset, til sammen 32 heiser.

-Det har vært en god respons på konkurransen. Vi ser frem til samarbeidet med KONE AS, en erfaren entreprenør for levering av person- og sengeheiser, sier prosjektdirektør Dag Bøhler.Prosjekt for nytt sykehus i Drammen vil i i løpet av juni sende ut konkurranse innenfor følgende områder:

6311 Rørpost – 22.06.20

7001 Kulvert under jernbane – 22.06.20