Kvalitetskontroll av smittevernutstyr ved ankomst

Smittevernutstyr som kommer inn til Norge fra utlandet gjennomgår en systematisk kvalitetskontroll før det sendes ut til sykehus og kommuner.

Karin og Katrine

Katrine Barlund Lefdal (t.v) og Karin Sæther arbeider til vanlig som hhv og avdelingsleder og hygienesykepleier ved Martina Hansens Hospital.

Utfordringen med å skaffe godt og riktig smittevernutstyr til Norge, har gjort at helsevesenet nå får leveranser både fra kjente og nye leverandører.

 

Dette innebærer at alt utstyr som kommer til Norge gjennom den nasjonale innkjøpsordningen må gjennom kvalitetskontroll. Dette foregår ved at erfarne fagfolk går gjennom forsendelsene, prøver og tester utstyret. Deretter tas det ut flere eksemplarer av munnbind og åndedrettsvern som sendes til Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) for analyse.

Les mer om FFIs rolle her

Bred erfaring

De erfarne fagfolkene som kontrollerte en stor forsyning som landet på norsk jord fredag 27. mars, er Karin Sæther og Katrine Barlund Lefdal. De arbeider til vanlig som henholdsvis avdelingsleder og hygienesykepleier ved Martina Hansens Hospital.

Karin har 40 års erfaring fra helsevesenet, 20 år som operasjonssykepleier og 20 år i steril forsyning. Kathrine har 10 års erfaring fra infeksjonsavdeling og har vært mye ut og inn av smitterom gjennom disse årene.

Kvalitetskontroll

Forrige helg pakket de sekken med niste, kaffe og cola for å gyve løs på en forsending på over 500 kubikk med smittevernutstyr, tilsvarende 10 fulle semi-trailere.

De to sykepleierne startet arbeidsdagen lørdag morgen og holdt på til godt ut på søndag.

For hver leverandør hentet de ut prøver fra hver produktgruppe. Drakter ble kledd på, de rev og slet i materialer for å se om det er sterkt nok. Sømmer ble sjekket godt, det samme med snorene i munnbind. Tetthet ble sjekket med vann. Videre er riktig passform på både drakter, munnbind og åndedrettsvern viktig.

 

Berger

Smittevernsdrakter kles på, sømmer sjekkes nøye, og de to sykepleierne river og sliter i materialet for å se om det er sterkt nok.

 

 

Det ble mye klesskift og testing på de to sykepleierne. Antall esker har de ikke tall på, men antyder at utstyret kom fra rundt 10 forskjellige leverandører som alle leverte rundt 16 forskjellige varegrupper.

- Det er viktig å prøve utstyret. Det er først når du har det på kroppen at du kjenner om det holder mål. Jeg har brukt mye utstyr gjennom årene og vet hvordan det skal være, sier Lefdal.

I tillegg sjekkes tekst på alle eskene for å se om de produktene er i tråd med gjeldende standarder.

- Helt sikre kan vi jo ikke være. Leverandørene kan jo sette hvilket som helst trykk på hver eske, sier Sæther.

 

Det vi frykter mest er å sende kollegaer ut i felten med utstyr som ikke holder mål

Karin Sæther
 

 

 

 

 

De to sykepleierne sier det er overraskende god kvalitet på det utstyret de gikk gjennom, selv om noe ble forkastet. Samtidig er de er glad for den videre kvalitetsprosessen av munnbind og åndedrettsvern som gjennomføres av FFI. 

- Dette gir en absolutt sikkerhet for at utstyret som sendes ut holder god nok kvalitet, sier hun.  

På'n igjen

Søndag 5. april ble en ny sekk med niste for en lang arbeidsdag pakket. Nok en fridag ble tilbragt på lageret til Helse Sør-Øst RHF. En ny stor forsendelse med nødvendig smittevernutstyr som kom til Norge fredag skal gjennomgås. Her er det ikke snakk om ikke å orke. Helsepersonell skal være sikre på at det utstyret de bruker holder mål.

- Vi kjenner at vi har et overskudd, og vi vet at dette er et viktig arbeid, sier Sæther.

Viktig bidrag

Kvalitetskontrollen av utstyret er viktig.

- Vi er svært takknemlig for de som stiller opp og tar en for laget, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich.

Han opplyser at fagpersoner fra Akershus universitetssykehus også har bidratt i kontrollen av smittevernutstyr som er kjøpt inn gjennom den nasjonale ordningen.  

Les også:

Se råd til helsepersonell om hvordan man reduserer behovet for smittevernutstyr fra Folkehelseinstituttet. Rådene gjelder både kommune- og spesialisthelsetjenesten.