Milepæl for nytt sykehus i Drammen: Grunnarbeider for kjelleren ferdigstilles

Arbeidene med kjeller til nytt sykehus i Drammen startet for cirka ett år siden. Peling er en stor del av jobben, og denne uken ble de tre siste stålkjernepelene for kjelleren satt i bakken. 

Overblikk.png
ET OVERBLIKK: Den gule "rammen" viser tydelig konturene av kjelleren til nytt sykehus i Drammen. Bilde fra 2021. 


- Dette er en stor milepæl i prosjektet. Vi møtte på noen utfordringer underveis med disse grunnarbeidene som førte til at vi måtte inn med ny boremetodikk. Den nye boremetoden viste seg å være vellykket. Nå kan vi sette de tre siste stålkjernepelene i bakken denne uken, og dermed bli ferdig med grunnarbeidene for kjelleren, sier prosjektdirektør Arnstein Hodne. 

Kjeller 2020.jpg

I STARTGROPEN: Slik så det ut i mai 2020, rett etter oppstart av kjellerarbeidene.

Byggeplass - bygget reiser seg

NESTEN FERDIG: Slik så det ut i kjellergropen i mars 2021.

Stålkjernepeler er massive stålpeler som installeres i ned-borede fôringsrør i stål. Fôringsrørene bores ned gjennom løsmasser og godt inn i berg for å fundamentere bygget. Enkelte steder er disse pelene boret over 70 meter ned til fjell på sykehustomta. Nå er alle 371 stålkjerner montert, dette utgjør ca. 26.000 meter. Neste etappe for kjelleren er betongarbeider. Omtrent halve kjelleren er allerede støpt med ca. 8750 m3 betong og 1400 tonn armering. Det totale forbruket for kjelleren vil være omtrent 13 000 m3 betong og 3000 tonn armering.   

Det er AF anlegg som har fått oppdraget med etablering av kjellerkonstruksjoner og tilhørende fundamentering for kjelleren til det nye sykehuset. Fundamentering AS (FAS) og Keller har utført grunnarbeidet. Arbeidene er planlagt ferdig i september 2021. Når nytt sykehus står klart i 2025 vil kjelleren hovedsakelig bestå av garderober, gang- og transportkorridorer og tekniske rom og føringsveier.

Følg byggeprosessen minutt for minutt 

Se film om prosjektet