Helselogistikk i fremtidige sykehusbygg:

Møter pasientenes forventninger

– Jeg forventer at helselogistikk gir meg mer tid sammen med pasienten. Det sier Marieke Claessen, lege og leder på avdeling for gynekologi og fødselshjelp ved Drammen sykehus. 

Bilde av Marieke Claessen. Foto: Vestre Viken HF.
Marieke Claessen er lege og leder på avdeling for gynekologi og fødselshjelp ved Drammen sykehus. Foto: Vestre Viken.
Fra neste sommer skal Vestre Viken – som Drammen sykehus er en del av –  sammen med Oslo universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold og Sykehuset i Telemark, prøve ut løsninger for helselogstikk på enkeltavdelinger. Målet er bedre flyt i pasientbehandlingen slik at både pasienter og medarbeidere slipper unødvendig venting og kan disponere tiden bedre.  

Helselogistikk gir mulighet for bedre kommunikasjon, blant annet ved direkte varsling på mobil til medarbeidere. Interne bestillinger, som for eksempel vask- og portørtjenester skal kunne formidles rett til riktig medarbeider, og pasienter vil kunne sjekke inn og betale selv. 

Planlagt i nye bygg

De fire helseforetakene som blir med i piloten, er alle i gang med planlegging eller bygging av nye sykehusbygg med helselogistikk-funksjoner som forutsetning.  Blant dem er Vestre Viken og det nye sykehuset i Drammen, der prosjektdirektør Rune A. Abrahamsen uttaler: 
– For å innfri forventninger og gevinster som er lagt til grunn for bygging av det nye sykehuset, er  helselogistikk en viktig og avgjørende forutsetning. Dette er etterspurt av alle helseforetakene og helt avgjørende for å innfri både pasienters og medarbeideres forventninger til et moderne helsevesen. 
 
Sykehuset i Vestfold som planlegger innflytting i  nytt somatikkbygg i løpet av november 2021 har også helselogistikk som en del av forutsetningene for planlagt drift:
Bilde av Jon Anders Takvam. Foto: Sykehuset i Vestfold.

Jon Anders Takvam er fag- og samhandlingsdirektør ved Sykehuset i Vestfold. Foto: Sykehuset i Vestfold.


– Vi ønsker i langt større grad å samordne ulike støttefunksjoner som er en naturlig del av pasientforløpet. Det er veldig mange muligheter her som går på opplevd kvalitet fra pasientens side, som for eksempel ventetider under sykehusopphold. Dette har vi avvik på i dag, og er noe vi vil kunne redusere ved bruk av helselogistikk, sier Jon Anders Takvam som er fag- og samhandlingsdirektør ved Sykehuset i Vestfold.

Videre prosess

Alle de fire helseforetakene skal prøve ut selvbetjening for innsjekk og betaling for pasienter, mens Vestre Viken, Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark også prøver ut løsninger for bedre styring av interne ressurser og bedre intern kommunikasjon. Parallelt med å planlegge utprøvingen, arbeider prosjektet med å forberede selve innføringen av helselogistikk i hele Helse Sør-Øst.  
Målet er at alle de tre områdene (innsjekk og oppgjør, oversikt over ressurser og intern kommunikasjon) skal ha en solid grunninstallasjon før innføring. Dette forventes å ta cirka halvannet år.   

– Denne tiden er nødvendig av flere grunner, sier styringsgruppeleder Eli Stokke Rondeel i Helse Sør-Øst RHF.  
– Vi planlegger med et stort integrasjonsarbeid og forventer at arbeidet med løsningsdesign og risiko- og sårbarhetsanalyser kan bli tidkrevende. Sykehuspartner skal også forberede seg og etablere en forvaltning som kan håndtere helseforetakenes behov etter hvert som løsningene tas i bruk. Når vi er ferdige, skal vi ha en løsning som er raskt kan benyttes på helseforetak som inngår i piloten og i resten av regionen, sier Rondeel. 

Mer samlet informasjon 

Avdelingsleder for gynekologi og fødselshjelp ved Drammen sykehus, Marieke Claessen, sier hun ser frem til å få mer informasjon rett på mobilen og slippe å logge på forskjellige systemer: 
– Når ny teknologi kan sørge for at jeg til enhver tid har tilgang til de opplysningene jeg trenger, uten å måtte forholde meg til flere ulike programmer og verktøy, letter det hverdagen min slik at pasientmøtene blir så gode som mulig.  

Les mer