Norsk produksjon av smittevernutstyr

Flere norske bedrifter har nå startet opp med norsk produksjon av smittvernutstyr og andre produkter som er viktig under koronapandemien.

Foto: Helse Bergen

Helse Sør-Øst RHF og Sykehusinnkjøp HF har fått i oppdrag å gjennomføre anskaffelser av smittevernutstyr til både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten i forbindelse med den pågående koronapandemien.

Sykehusinnkjøp har til nå gjort anskaffelser av store volum fra utlandet, samtidig som det har vært dialog med det norske markedet.

- Det er utrolig mange som har henvendt seg med ønske om å bidra. Det setter vi stor pris på. Noen henvendelser har alt resultert i avtaler om produksjon av smittevernutstyr på norsk jord, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF

Stor dugnadsvilje

Den 16. mars ble det avholdt et felles dialogmøter med flere leverandørorganisasjoner, for å få innspill fra markedet om hvordan norske produsenter kan bidra. Norway Health Tech og NHO har vært aktive bidragsytere, både med å arrangere dialogmøter og oppfordre egne bedrifter til å bidra.

- Det har kommet inn flere tusen henvendelser, som Sykehusinnkjøp fortløpende arbeider med. En del henvendelser er altså fra norske produsenter som kan bidra gjennom å snu egen produksjon om til leveranser av smittevernutstyr. Det er en enorm dugnadsvilje der ute, som er til stor nytte for helsevesenet, forteller Lofthus.

Nå setter man således i gang produksjon i Norge av utstyret det er mangel på i hele verden.

Smittefrakker

Produsenten ASAP fra Skien har i hovedsak laget fødelaken. Den 19.mars ble det inngått en avtale om produksjon av smittefrakker for det norske helsevesenet. Avtalen går ut på å produsere inntil 600.000 engangs-smittefrakker i løpet av de neste 6-7 månedene.

Ekornes ASA er en norsk møbelprodusent fra Sykkylven. Det ble 30. mars inngått avtale om leveranse av flergangs-smittefrakker, og Ekornes skal i første omgang produsere 2300 slike smittefrakker. Disse leveres i begynnelsen av april.

Visirer

LESS AS er en produsent som også før har levert smittevernutstyr. 28. mars ble det inngått avtale med LESS AS om produksjon av 500 000 engangsvisir (øyebeskyttelse). Denne avtalen har en varighet på 6 måneder.

RK Grafisk AS og Grafisk Kompani AS er to er to oslobaserte grafiske byrå, som man inngikk avtale med 27. mars, om produksjon av engangsvisir. Disse startet produksjon umiddelbart. Totalt er avtalen på 500 000 visirer.

Desinfeksjonsmidler

Wilhelmsen Chemicals AS i Tønsberg er produsent av marine kjemikalier. Den 18. mars ble det inngått avtale om at de skal produsere hånd- og overflate-desinfeksjonsmidler til det norske helsevesenet. De har en kapasitet på opptil 20.000 liter i døgnet på leveransene.

Kvalitetssikring

Det stilles strenge krav til kvalitet på det som leveres. Dette for å være trygge på at helsepersonell har smittevernutstyr som er i henhold til de standarder som er satt.

- Standardene man har stilt krav om er like strenge nå som de er til vanlig. Det betyr at Sykehusinnkjøp i samarbeid med fagfolk i sykehusene gjør en omfattende og viktig jobb med å sikre tilstrekkelig kvalitet på de produkter som leveres, sier administrerende direktør Kjetil M. Istad i Sykehusinnkjøp.

Til å bidra i arbeidet med kvalitetssikring og leverandørutvikling har man samarbeidet tett med aktører som Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Innovasjon Norge og SIVA.

- Vi er meget takknemlige for velviljen alle har vist for å bistå helsevesenet i denne utfordrende situasjonen, sier Istad.

Helse Sør-Øst RHF er avtalepart

Helse Sør-Øst RHF har en delegert fullmakt på vegne av nasjonen Norge til å inngå avtaler på smittevernutstyr og legemidler. De er også formell avtalepart.

Det betyr at Sykehusinnkjøp HF har dialog mot markedet, tilrettelegger og gjør anskaffelsene, mens Helse Sør-Øst RHF godkjenner avtalene og er avtalepart.

- Man fortsetter dialogen med markedet, så det vil også komme flere avtaler om norsk produksjon. Dette blir det informert om fortløpende, sier Istad.

Har du ytterligere spørsmål om saken, ta kontakt med Helse Sør-Øst RHF:

medievakt@helse-sor-ost.no