Ny film om standardisering og modernisering av IKT-infrastruktur

Det pågår et omfattende arbeid i Helse Sør-Øst for å modernisere og standardisere IKT-infrastrukturen. Dette arbeidet er svært viktig for å kunne understøtte nye arbeidsprosesser og samhandling på tvers av helseforetak og systemer, og for å kunne å legge til rette for helhetlige pasientforløp og nettbaserte helsetjenester.

​Det er program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) i Sykehuspartner som er ansvarlig for dette arbeidet. For å forklare hva dette innebærer har programmet laget en kort film om programmets leveranser og andre initiativer, omfang og bakgrunn. Målgruppen for filmen er alle som er nysgjerrige på det arbeidet som pågår. 

 


Les mer om program STIM​