Ny IKT-løsning kan ha spart sykehusene for opp mot 200 årsverk i pandemien

Sykehusene i Helse Sør-Øst var helt avhengig av å kunne registrere koronaprøver elektronisk under pandemien. Det ble derfor utviklet og etablert en ny rekvireringsløsning. Løsningen kan ha spart opp mot 200 årsverk for laboratoriene gjennom pandemien.

Foto: Sykehuset Innlandet
Lars Eikvar

Lars Eikvar

​– Løsningen har vært helt avgjørende for å kunne klare det store volumet av prøver. Den har også redusert behovet for bemanning både i kommunene og i laboratoriene, sier Lars Eikvar, avdelingsdirektør, enhet for bildediagnostikk og laboratoriefag i Helse Sør-Øst RHF. 

Han takker de ansatte i Sykehuspartner for å ha utviklet og fått denne løsningen på plass i tide til å håndtere de store prøvemengdene.
– Den elektroniske rekvireringen gjorde det mulig å øke testkapasiteten raskt, og det var til uvurderlig hjelp under pandemien, sier Eikvar. 

Eikvar sier at Sykehuspartner også har bidratt til å utvikle andre løsninger for å understøtte helsepersonell i kampen mot pandemien. 

– Dette viser at Sykehuspartner en unik samarbeidspartner for sykehusene, og at de også kan gi avgjørende bidrag til løsninger i en beredskapssituasjon.