Ny metode for å gjøre risiko- og sårbarhetsvurdering ved hjelp av kunstig intelligens

Risiko- og sårbarhetsvurdering av medisinsk teknisk utstyr koster mye og tar lang tid. Slike vurderinger er nødvendige for å være i tråd med lovgivning knyttet til personvern, norske helsestandarder og allerede eksisterende systemer.

​​-I dag brukes det omtrent 100 timer for å utføre en ikke-kompleks risiko- og sårbarhetsvurdering. Når sykehusene ikke har kapasitet å gjennomføre vurderingene selv, kan de bestille ekstern kompetanse. Da er ventetiden opp mot 6 måneder for å få den gjennomført og godkjent til bruk ute på sykehusene, sier innovasjonssjef Sveinung Tornås ved Sunnaas sykehus HF.

Automatisere prosessen

Foto av Sveinung Tornås

Sveinung Tornås, innovasjonssjef på Sunnaas sykehus HF

Mot denne bakgrunn kom Tornås opp med ideen om at det må være mulig å automatisere den tidkrevende prosessen med disse helt nødvendige vurderingene. Han ba Sopra Steria i samarbeid med Nordic Analysis, om å se på muligheter. Det har ført til utvikling av ROSa, som automatiserer risiko- og sårbarhetsvurderingene med hjelp av kunstig intelligens.

Sunnaas sykehus kan nå gjennomføre flere vurderinger lokalt på sykehuset på kortere tid.

Brukervennlig verktøy

-Dagens måte å gjennomføre risiko- og sårbarhetsvurderinger på er manuell, ikke skalerbar og i høy grad avhengig av at den som gjennomfører vurderingen tidligere har vurdert lignende utstyr. ROSa er et brukervennlig digitalt verktøy der input lagres som data og som bidrar til en standardisering av den eksisterende prosessen. Gjennom ROSa øker kvaliteten på risiko- og sårbarhetsvurderingene og prosessen effektiviseres. Dette er viktig ettersom behovet for gode risiko- og sårbarhetsvurderinger har økt drastisk, sier Tornås.

Han understreker betydningen av at offentlige aktører jobber sammen med privat virksomhet for å finne gode løsninger

-Gjennom samarbeid med et stort firma som Sopra Steria og en oppstartsbedrift som Nordic Analysis, har vi i fellesskap utviklet en løsning som ingen ville klart på egenhånd, sier innovasjonssjefen ved Sunnas sykehus HF.