Ny og oppdatert strategi for teknologiområdet

Styret for Helse Sør-Øst RHF ga i styremøtet tirsdag 12. mai full tilslutning til ny og oppdatert strategi for teknologiområdet i foretaksgruppen.

​- Delstrategien for teknologiområdet gir en god retning for den videre teknologiutviklingen i regionen. Hovedmålet er å ta i bruk ny teknologi for en bedre helsehjelp og å realisere det nasjonale målet om «Én innbygger – én journal», sier administrerende direktør for Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus.

Strategien omfatter både IKT og medisinsk teknisk utstyr. Styret for Helse Sør-Øst RHF har tidligere vedtatt regional utviklingsplan for perioden fram mot 2035. Delstrategien for teknologiutviklingen bygger på den regionale utviklingsplanen og skal bidra til at målene der nås.

I styrets behandling av strategien ble det understreket at det må være kort gjennomføringstid fra gode innovasjonsideer til teknologiske løsninger er utviklet.

Regional delstrategi for teknologiområdet er utarbeidet med deltagelse fra helseforetakene og behandlet i direktørmøtet i regionen. Delstrategien ble presentert og diskutert første gang i styremøtet 5. februar 2020, jf. styresak 008-2020.

Les mer:

Styresak 049-20 Regional delstrategi for teknologiområdetRegional utviklingsplan for Helse Sør-Øst