Nye eiervalgte styremedlemmer i Helse Sør-Øst RHF

Helse- og omsorgsministeren har i dag oppnevnt eiervalgte styremedlemmer og styreledere for de regionale helseforetakene. I Helse Sør-Øst fortsetter Svein Ingvar Gjedrem som styreleder, mens Nina Tangnæs Grønvold blir ny nestleder.