Nye forsyninger av smittevernutstyr

I løpet av påsken har det kommet flere nye forsendelser med smittevernutstyr til Norge.

​Kvaliteten på utstyret er kontrollert både av erfarne fagfolk og gjennom testing ved Forsvarets forskningsinstitutt. Det er viktig for både helsepersonell og pasienter at utstyret er trygt og kvalitetssikret.

Det som nå er klart til å sendes ut til helseforetak og kommuner i hele landet er følgende:

2,5 millioner munnbind, nesten 200.000 åndedrettsvern, til sammen 500.000 smittevernfrakker og smitteverndrakter og 2,6 millioner par hansker, samt noe visir og operasjonshetter.

Smittevernutstyr som tidligere er sendt kommuner og sykehus

Det er til nå importert betydelige mengder smittevernsutstyr gjennom den nasjonale innkjøpsordningen som ledes av Helse Sør-Øst RHF. Utstyr som tidligere er kvalitetskontrollert og sendt ut til sykehus og kommuner er som følger:

Nesten 9 millioner munnbind, omlag 300.000 åndedrettsvern, over 400.000 smittevernfrakker og 130.000 visir. I tillegg kommer desinfeksjonsvæske, som nå går rett til grossister og til de enkelte regionene. 

Les mer om hvordan kvaliteten på smittevernutstyret blir kontrollert 

Folkehelseinstituttet har gitt råd til helsepersonell om hvordan man reduserer behovet for smittevernutstyr. Rådene gjelder både kommune- og spesialisthelsetjenesten.