Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 24

Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge. Det meste distribueres fortløpende til helsetjenesten over hele landet for å dekke løpende forbruk og for oppbygging av pandemilagre i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

Alle forsendelser gjennomgår kvalitetskontroll, både av erfarne fagfolk i Helse Sør-Øst og gjennom testing ved Forsvarets forskningsinstitutt. Det er viktig for både helsepersonell og pasienter at smittevernutstyret er trygt og holder de standarder som er satt.

Nasjonalt lager

I uke 24 ble følgende godkjent for distribusjon fra nasjonalt lager:

 • Munnbind: 5,2 millioner
 • Smittevernfrakker/drakter: 425.000  
 • Åndedrettsvern: 0
 • Hansker: 9,1 millioner    
 • Øyebeskyttelse: 100.000    
 • Operasjonsluer/hetter: 665.000
 • Plastforkle: 500.000    

Det settes av om lag ti prosent av utstyret til et nasjonalt bufferlager.

Volum av smittevernutstyr

Så langt er følgende smittevernutstyr ankommet nasjonal felleslager, kontrollert og godkjent for distribusjon:

 • Munnbind: 38,6 millioner  
 • Smittevernfrakker/drakter: 3 millioner  
 • Åndedrettsvern: 1,35 millioner
 • Hansker: 35,9 millioner
 • Øyebeskyttelse: 1,95 millioner  
 • Operasjonsluer/hetter: 4,7 millioner
 • Plastforkle: 500.000   

Dette omfatter både norsk og utenlandsk produksjon av utstyr.

Bruk utstyret riktig!

Det er viktig at smittevernutstyr brukes i henhold til retningslinjer fra Folkehelseinstituttet- se råd til helsepersonell om hvordan man reduserer behovet for smittevernutstyr. Rådene gjelder både kommune- og spesialisthelsetjenesten.